Sözcük bilgisi, konuya hakimiyetimizi ve bilgimizi gösteren, aynı zamanda iş ve okulda başarılı olmada etkili olan bir faktör. Bulmaca çözmek, günlük hayatta sıkça kullanılan ve sözcük bilgisini pratiğe döken bir uygulama olduğu gibi; öğrencilerin ve profesyonellerin kullandığı heceleme, mantıklı düşünme, yorum yapma ve seçenekleri değerlendirme gibi bir çok zihinsel etkinliği de içinde barındırır. Bulmacanın bütün bu yönleri düşünüldüğünde öğrenmeyi artırmada etkili olup olmadığı merak ediliyor. 

Araştırmacılar Thomas Whisenand ve Steven Dunphy, 92 öğrenciye bulmaca çözme egzersizi uygulatarak bulmacanın öğrenme üzerindeki etkisini inceledi. Bilişim sistemleri öğrencilerine, ders kitaplarında mevcut olan bilgisayar kavramlarından oluşan sözcüklerle hazırlanmış bulmacalar uygulandı. Sözcükler, her ünitenin sonunda bulunan ve sınavda sorumlu oldukları sözcüklerdi. Bulmaca, öğrencilerin sadece yarısına uygulandı ve sınav, bu uygulamadan 1 hafta sonra gerçekleştirildi. Araştırmanın sonunda, bulmaca çözmenin etkisini ölçmek için öğrencilerin algılarını belirlemeye yönelik bir ölçek uygulandı.

Sonuçlar, sınav öncesinde konuyla ilgili sözcükleri kapsayan bulmacaları çözerek alıştırma yapan öğrencilerin notlarının, bulmaca çözmeden sınava giren öğrencilerden daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca öğrenciler, bulmaca çözmenin sözcük dağarcıklarını geliştirmede ve teknik terimleri öğrenmede onlara yardımcı olduğunu ve çeşitli tanımları hatırlamalarını kolaylaştırdığını belirtti. Bunun yanında öğrenciler bulmacayı, terimleri öğrenmek için eğlenceli bir yol olarak algıladılar ve daha sonraki konular için de uygulanmasını istediklerini belirttiler.

Kısaca öğrenciler için bulmaca çözmek hem derslerdeki konuları öğrenmek için motive edici, hem de bu konuları ve özellikle bazı terimleri öğrenmek için yardımcı olduğundan, araştırmacılar tarafından iyi bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

 

Detaylar için kaynak:

Whisenand, T. G., Dunphy, S. M.(2010). Accelerating student learning of technology terms: The crossword puzzle exercise. Journal of Information Systems Education, 21(2).

RelatedPost