Psikoz, gerçeklikle bağlantının koptuğu, halüsinasyonların eşlik ettiği bir psikolojik bozukluktur. Ergenlik ve yetişkinlikte görülen psikozun çocuklukta yaşanan travmalarla ilişkili olduğu bilinir. Ancak bu yaşanan travmaların ne ölçüde ve neden psikoz gelişimine etki ettiği karmaşık bir durum. Bu konuyu aydınlatmak üzere yeni bir araştırma, çocukluk travmalarının ileriki yıllarda gelişecek psikozla nasıl bir bağlantısı olduğunu araştırdı.

Lardinois öncülüğünde yürütülen araştırmada test edilen görüş, çocuklukta maruz kalınan travmatik olayların, günlük yaşamda strese karşı duyarlı olmayı arttırması ve bunun da yüksek duygusal ve psikotik tepkiler olarak ortaya çıkmasıydı.  Bu amaçla psikoz tanısı olan 18 ile 50 yaşlar arasında 50 hastanın yaşadığı stres, olumsuz duygu durumu, psikoz ve çocukluk travmaları ile ilgili bilgi toplandı.

Araştırmacılar, çocuklukta yaşanan travmatik yaşantıların, yetişkinlik döneminde gündelik, küçük stres durumlarına karşı gösterilen duygusal ve psikotik tepkilerle ilişkili olduğu sonucuna ulaştı. Bir başka ifadeyle, çocukluk süresince travmaya maruz kalmak, psikoz eğilimi olan hastaları ileriki dönemlerde karşılaştıkları günlük olumsuz yaşam olaylarına karşı hassaslaştırıyor. Bunun yanında araştırmacılar, artan stres tepkilerinin yalnızca genetik bir eğilimi göstermediğini, aynı zamanda bunun travmatik olaylardan dolayı edinilen savunmasızlığı temsil ettiği sonucuna ulaşıyor.

Araştırmacılara göre bu sonuçlar, uzmanları hastaların çocukluk travmaları konusunda eğitmek açısından önemli. Ayrıca, travmaya maruz kalmış hastaların günlük hayattaki strese karşı duyarlılıklarını azaltmanın uygun tedavinin bir parçası olması gerektiğini vurguluyorlar.

 

Detaylar için kaynak

Lardinois, M.,  Lataster, T.,  Mengelers, R., van Os,  J., &  Myin-Germeys, I. (2011). Childhood trauma and increased stress sensitivity in psychosis. Acta Psychiatrica Scandinavica, 123,  28–35.

 

RelatedPost