Saldırgan davranışlar ve şiddet, çocuklar ve gençler arasında yaygın bir sorun. Zorbalık yapan, agresif davranışlar sergileyen okul çağı çocuklarının aynı zamanda duygusal sorunlar yaşadığı; bunun yanında fiziksel birtakım sıkıntılarının olduğu biliniyor. Bunlardan biri de uyku sorunu ve bununla bağlantılı olarak görülen horlama ve gün içinde uykulu olma.

Louise O’Brien öncülüğünde yapılan bir çalışma, çocukların gösterdiği saldırgan davranışlarla uyku kaliteleri arasındaki ilişkiyi inceledi. Bu amaçla 2. ve 5. sınıflarda okuyan öğrenciler arasından seçilen çocukların ailelerinden ve öğretmenlerinden bilgi toplandı. Uyku düzenleri, uyku sırasında horlayıp horlamadıkları, sabah dinlenmiş kalkıp kalmadıkları, gün içinde uykusuzluk çekip çekmedikleri, çeşitli davranış ve öğrenme sorunları gibi alanlarda inceleme yapıldı.

Ebevenynler ve öğretmenlerden alınan değerlendirmeler, çocukların yaklaşık % 32’sinin davranış sorunu ; % 23’ünün ise uyku sorunu olduğunu gösterdi. Zorbalık yapan, saldırgan davranışlar gösteren ve disiplin cezası alan çocukların, bu davranışları göstermeyen çocuklara kıyasla daha fazla uyku sorunu yaşadığı görüldü. Ayrıca bu çocukların daha fazla horladığı ortaya çıktı. Ancak horlamaya oranla gün içinde uykulu olmanın davranış sorununda daha etkili olduğu görüldü. Yani uykusunu tam olarak alamayan ve gündüz saatlerinde uyku ihtiyacı çeken öğrencilerin, saldırganlık, şiddet gibi sorunlar gösterme riskinin daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar uykusuzluğun ve yeterince kaliteli uykuya sahip olmamanın, saldrganlığı kontrol etmeye yarayan duygusal düzen mekanizmasına zarar veriyor olabileceğini belirtiyor.

 

Detaylar için kaynak

O’Brien, L. M., et al. (2011).  Aggressive behavior, bullying, snoring, and sleepiness in schoolchildren. Sleep Medicine, DOI: 10.1016/j.sleep.2010.11.012

RelatedPost