Kuruluşundan bu yana, Facebook dünyanın en önde gelen sosyal iletişim ağlarından biri olmayı başardı. Örneğin 18-25 yaş arası kullanıcılar, tahminen günde 28 dakikasını Facebook’ta geçirdiğini söylüyor. Bu durum, günlük hayata Facebook’un ne denli dahil edildiğini gösterir nitelikte. Peki pek çok etkisi olan Facebook’un, mutluluğumuzu etkilemesi mümkün mü?

Kim ve  Lee tarafından yapılan bir araştırmada, kişinin Facebook’taki arkadaş sayısının ve Facebook’taki arkadaşlarından algıladığı sosyal desteğin mutluluğunu etkileyip etkilemediği incelendi. Araştırmacılara göre, Facebook’taki arkadaş sayısı mutluluğu tek başına değil; bu arkadaşların ona normal arkadaşlıklarda olduğu gibi sosyal destek sağlayarak etkileyebilecekti. Araştırmacılar ayrıca, kullanıcıların, kendilerini Facebook’ta olumlu veya dürüst bir şekilde göstermenin mutlulukla bir ilişkisi olup olmadığını inceledi. Bu amaçla, 800’e yakın üniversite öğrencisi seçildi ve bu kişilerin Facebook’taki arkadaş sayısı öğrenildi. Bunun yanında kendilerini nasıl gösterdiklerini ölçmek için “ Durumumu güncellerken, başıma gelen negatif şeyleri yazmaktan kaçınırım.” gibi ifadelere ne ölçüde katıldıklarını belirtmeleri istendi.

Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin Facebook’taki arkadaş sayısı ne kadar çoksa, mutluluk seviyelerinin de o kadar yüksek olduğu görüldü. Algılanan sosyal desteğin ise, bu etkide bir rolünün olmadığı gözlendi. Yani arkadaş sayısının mutluluğu doğrudan etkilediği ortaya çıktı. Bunun yanında kullanıcıların kendilerini Facebook’ta olumlu bir biçimde sunmasının/göstermesinin, mutluluğu etkilediği elde edilen diğer bir sonuç. Yani, kendimizi ne kadar olumlu olarak göstermeye çalışır ve Facebook üstünde o doğrultuda girişimde bulunursak, mutluluk seviyemizin de o kadar arttığı ortaya çıktı. Ancak  kendilerini Facebook’ta dürüst, yani oldukları gibi gösteren kişilerin de mutluluk seviyelerinin o doğrultuda arttığı; ancak bu etkide arkadaşlardan alınan sosyal desteğin rolünün olduğu görüldü. Yani bir bakıma kendimizi ne kadar olduğumuz gibi/dürüst gösterirsek, arkadaşlarımızdan o kadar fazla destek algılıyor, böylece mutluluğumuz artıyor.

Kısaca araştırmanın sonuçları, Facebook kullanımının, özellikle arkadaş sayısının ve kendimizi Facebook’ta nasıl gösterdiğimizin mutluluk gibi herkes için önemli bir duygu durumuyla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor.

 

Detaylar için kaynak

Kim, J. & Lee, J. R. (2011). The Facebook Paths to Happiness: Effects of the Number of Facebook Friends and Self-Presentation on Subjective Well-Being. Cyberpsychologhy, Behavior and Social Networking,  14 , 359-364.

RelatedPost