Sigara bağımlılığı büyük kitleleri olumsuz etkileyen bir sorun. Kronik kalp ve akciğer hastalıkları, sigaranın yol açtığı kötü sonuçlardan sadece bazıları. Bunun yanında sigaranın ruh sağlığını da olumsuz etkilediği biliniyor. Peki sigara bağımlılığı, intihar girişimleri için ne ölçüde bir risk oluşturuyor?

Daniel Yaworski ve arkadaşları, nikotin bağımlılığının intihar girişimleri için bir risk faktörü olup olmadığını incelemek amacıyla yaklaşık 35.000 kişilik bir grup ile bir araştırma gerçekleştiriyor. Öncelikle katılımcıların ruh sağlıkları ile ilgili inceleme yapılıyor ve depresyon, kaygı bozukluğu, madde bağımlılığı, kişilik bozukluğu gibi durumlar bakımından değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bu inceleme sonucunda katılımcılar ruhsal bozukluklar bakımından bu bozuklukları taşıyıp taşımadığına göre sınıflandırılıyor. Bunun dışında nikotin bağımlısı olanların nikotin kullanım sıklığı, nikotine başlama yaşı, nikotin kullanımının sonlandırılması, günlük kullanım miktarı gibi bilgileri alınıyor.

Sonuçlara bakıldığında, çoğu nikotin bağımlısının sigara içmeye 18 yaşından önce başladığı ve günde 11 ile 20 adet arasında sigara içtiği görülüyor. Yaşam boyu ve bir sene önceki nikotin bağımlılık düzeyinin ise yaşam boyu intihar girişimi ile ilişkili olduğu görülüyor. Yani nikotin bağılmlısı olanların intihar girişimi gösterme riskinni yüksek olduğu göze çarpıyor. Nikotin bağımlılığının kesildiği dönemlerde ise, nikotin bağımlılığı devam eden katılımcılara nazaran intihar girişimi olasılığının azaldığı dikkat çekiyor. Artan günlük sigara kullanımının da intihar girişimlerinde etkili olduğu gözleniyor. Son olarak, nikotin bağımlılığına ek olarak herhangi bir ruhsal bozukluk yaşayan (örneğin kişilik bozukluğu) kişilerin, bir ruh sağlığı sorunu olmayanlara göre daha fazla intihar eğilimli olduğu ortaya çıkıyor.

Bu araştırma, nikotin bağımlılığının intihar girişimi ile oldukça yakından ilişkili olduğunu ve dolayısıyla bu bağımlılığın intihar için bir risk faktörü olduğunu ortaya koyması bakımından dikkat çekici.

 

Detaylar için kaynak:

Yaworski, D., Robinson, J., Sareen, J., & Bolton, J.M. (2011). The relation between nicotine dependence and suicide attempts in the general population. The Canadian Journal of Psychiatry, 56 (3), 161-170.

 

 

RelatedPost