Son yıllarda, dürüstlük-alçakgönüllülük özelliği, kişiliğin temel bir boyutu olarak gündemde yer alırken araştırmalara göre pek çok psikolojik süreçle ilişkili olduğu biliniyor. Ayrıca, bu faktörün iş performansına oldukça önemli bir etkisi olduğu da araştırmalarla ortaya koyuluyor.

Johnson, Rowatt ve Petrini tarafından yapılan bir araştırmada, dürüstlük-alçakgönüllülük özelliğinin, çalışanların iş performansını ne ölçüde etkilediği, çalışanların yöneticilerinin değerlendirilmeleri doğrultusunda inceleniyor. Bu amaçla öncelikle, zorlu hastalara tıbbi bakım veren çalışanlar arasından seçilen bir grup katılımcının dürüstlük-alçak gönüllülük,  dışadönüklük, duygusal denge, gelişime açıklık, öz-denetim ve uyumluluk kişilik özellikleri inceleniyor. Yöneticileri ise araştırmaya katılan çalışanları, 35 iş beceri performansı konusunda değerlendiriyor.

Sonuçlar, dürüstlük-alçakgönüllülük özelliğinin iş performansıyla yakından ilişkili  bir faktör olduğunu vebu özelliğin  temel kişilik özelliklerinden bağımsız olarak iş performansı için özgün bir belirleyici olduğunu gösteriyor. Yani dürüst ve alçak gönüllü olan çalışanların iş performanslarının yüksek olduğu görülüyor.

Araştırmacılar, özellikle başkalarına bakım sağlamaya yönelik işlerde, iş performansını belirlemede dürüstlük-alçakgönüllülük faktörünün diğer kişilik özelliklerinden daha önemli bir belirleyici olduğunu vurguluyor. Ayrıca bu alanda işe alım sürecinde, adayların dürüst ve alçakgönüllü olma özelliklerini taşımalarına dikkat edilmesinin önemine de dikkat çekiyorlar. Empati gerektiren sağlık bakımı ve benzeri işlerde, bencil olma, başkalarını yeterince düşünmeme gibi özelliklerin uygun olmayacağı ve iş performansını düşürebileceği bir gerçek.

 

Detaylar için kaynak

Johnson, M. K. , Rowatt,  W., C., & Petrini, L.(2010). A new trait on the market: Honesty–Humility as a unique predictor of job performance ratings. Personality and Individual Differences,  50, 857–862.


RelatedPost