Spor fanatizmi, toplumda genelde olumsuz ve saldırgan davranışları içeriyor olarak görülse de, bilimsel çalışmalar aslında sporda takım hayranlığının psikolojik sağlığı olumlu yönde etkileyebileceğini gösteriyor. Örneğin, aynı takımı tutanların bir araya gelmesiyle oluşan sosyal destek, yakınlık ve bir topluluğa bağlılığın, taraftarlık ile psikolojik sağlık ilişkisinde önemli yer tuttuğu biliniyor. Acaba profesyonel takımlar için gözlenen bu durum, lise futbol takımı gibi küçük takım taraftarları için de geçerli olabilir mi?

Frank Reding öncülüğünde yapılan bir araştırma bu soruya yanıt aradı. Bu amaçla lise  Amerikan futbolu ve gençfutbol  takımlarının maça gelen taraftarlarından bir grup seçildi. Katılımcıların psikolojik sağlıkları, takımla kendini özdeşleştirme seviyeleri, kitlesel benlik saygı düzeyi, kitleyle kendini özdeşleştirme düzeyi gibi faktörlere dair bilgi toplandı.

Değerlendirmeler, taraftarların kendilerini takımlarıyla özdeşleştirdikçe, yerel halkla da daha fazla özdeşleştirdiklerini gösterdi. Bunun yanı sıra kendini takımla özdeşleştirenlerin daha dışadönük bir kişilik özelliğine sahip olduğu ortaya çıktı. Ayrıca kendini takımla özdeşleştirme ile kitlesel benlik saygısı arasında da bir ilişki bulundu. Buna göre futbol takımını benimseme düzeyi arttıkça, kitlesel olarak kendilerine duydukları saygnın da arttığı görüldü. Son olarak, takımda herhangi bir tanıdığı olan kişilerin, o takımı daha çok benimsedikleri de sonuçlar arasında gösterildi.

Bulgular, takımları benimsemenin, yani bir bakıma kendini futbol takımıyla özdeşleştirmenin, takımın profesyoneliğiyle ilgisi olmadığını; yerel bir lise futbol takımının taraftarı olmanın da benzer psikolojik etkilere sebep olabileceğini gösteriyor.

 

Detaylar için kaynak

Reding, F. N., Grieve,  F. G., Derryberry, W. P., & Paquin A. R. Examining the team identification of football fans at the high school level. Journal of Sport Behavior,34, (4)

RelatedPost