Baş ağrısı dünyanın her yerinde insanların en fazla yakındığı ve yaşam kalitesini oldukça düşüren sağlık sorunlarından biri olarak dikkat çekiyor. Bilim adamları da baş ağrılarının nedenlerini ve onu etkileyebilecek faktörleri araştırmaya devam ediyor. Araştırmalar, baş ağrıları ile ilişkili faktörleri incelerken yalnızca yaşamkoşulları, hava kirliliği gibi dış etmenlerin değil, bazı kişisel faktörlerin (örneğin duygularımız) etkisinin de önemini  ortaya koyuyor.

Türkiye’de yapılan benzer bir araştırmada öfkenin baş ağrısı ile ilişkisini  inceleyen Oğuzhan Öz öncülüğündeki araştırmacı grubu, 42’si kronik gerilim tipi baş ağrısı ve 28’si sık epizodik gerilim tipi baş ağrısı tanısı alan gönüllü bireyleri,  herhangi bir psikiyatrik, bedensel ve patolojik yakınması olmayan 50 kişilik bir grup yetişkin ile karşılaştırıyor. Katılımcıların  ne sıklıkta öfkelendiklerini ve öfkelerini ifade ediş biçimleri başta olmak üzere bazı olumsuz duygu durumları ölçülüyor.

Araştırma sonucunda hasta gruplarının, benzer hastalık tanısı almayan gruba göre daha fazla öfke yaşadığı görülüyor. Yani hem kronik hem epizodik gerilim tipi baş ağrısı yaşayanlarda öfkenin daha fazla yaşandığı sonucu elde ediliyor.  Bunun yanında öfkelerini bastıran ve dışarıya daha az ifade eden kişilerde baş ağrıları daha çok görülüyor.  Ayrıca araştırmada, şaşkınlık, kaygı, depresyon, yorgunluk gibi bazı olumsuz duyguların da kronik baş ağrısı ve gerilim tipi baş ağrısı yaşayan kişilerde, bu ağrıları yaşamayan kişilere göre daha fazla görüldüğü ortaya çıkıyor.

Bu araştırma bize, gerilim tipi baş ağrısı yaşayan kişilerde öfke, depresyon, kaygı gibi bazı olumsuz duyguların sıklıkla görüldüğünü; baş ağrısı tedavilerinde öfke kontrolünün ve öfkeyi etkili olarak ifade etmenin önemli olabileceğini gösteriyor.

 

Detaylar için kaynak

Öz, O., Erdem, M., Yücel, M., Durukan, İ., Akgün, H., Ulaş, Ü. H., & Odabaşı, Z. (2010). Gerilim tipi baş ağrılarında öfke düzeyi, öfke ifade tarzı ve duygu durum profilinin değerlendirilmesi. Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi, 48, 171-174.

 

RelatedPost