Dijital teknolojinin gelişmesi ile radyo, televizyon ve özellikle internet gibi iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte ünlülerin hayatımızdaki yeri de artıyor. Medyadaki bu gelişmelerle birlikte ünlülere kahraman gözüyle bakma, onları taklit etme, hatta onlara tapma gibi davranışların ortaya çıkmasına da sıklıkla şahit oluyoruz. Peki sizce kimler ünlü insanlara tapma derecesinde onlara hayranlık duyuyor?

Hangi kişilik özelliklerine sahip insanların ünlülere tapma eğilimi taşıdığını inceleyen John Maltby ve arkadaşları, bu amaçla farklı 18 ile 69 arasındaki 329 katılımcıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Öncelikle katılımcılara, “arkadaşlarımla bir araya geldiğimde ünlülerin ne yaptıklarını tartışırız” , “ sevdiğim ünlüyle aramda tarif edilemez bir bağ olduğunu düşünüyorum” gibi maddeler içeren, bu konudaki tutum ve davranışlarını belirlemeye yönelik bir ölçek uygulandı. Bunun yanı sıra, katılımcıların temel kişilik özellikleri de ölçüldü.

Araştırma sonuçları, ünlülere aşırı önem veren kişilerin dışa dönük kişilik özelliğine sahip olduklarını gösterdi. Aynı zamanda “heyecan arayışı”nın ünlülere tapma davranışını tetiklediği görüldü. Yine bu kişilerin duygusal açıdan dengesizlik yaşadıkları; yani kaygı, depresyon, savunmasızlık, düşünmeden hareket etme gibi davranışları daha çok gösterdikleri görüldü. Yeniliğe açık olma özelliğinin de ünlülere tapma davranışıyla ilişkisi olduğu, ancak bunun sadece erkeklerde gözlendiği araştırma sonuçlar arasında.

Araştırmacılar, duygusal dengesizlik yaşayan kişiler duygusal açıdan dengeli kişilere oranla ünlüleri taparcasına sevme eğilimlerinin daha çok olması sonucunu yorumlarken, ünlülere tapma davranışının olumsuz bir tarafının olabileceği görüşünü belirtiyor.

 

Detaylar için kaynak:

Maltby, J., McCutcheon, L. E., & Lowinger, R. J. (2011) Brief report: Celebrity worshipers and the five-factor model of personality. North American Journal of Psychology, 13,(2), 343-348.

 

RelatedPost