Son yıllarda beceri geliştirme çalışmalarını inceleyen araştırmalar, beceri aktarımının etkileri üstünde duruyor. Buna göre, örneğin müzik becerilerinin geliştirilmesi, ruh sağlığı veya bilişsel süreçlerde de olumlu etki yaratıyor.

Yakın zamanda yapılan benzer bir araştırmada Sylvain Moreno ve arkadaşları, özel tasarlanmış bilgisayarlı eğitim programlarının bilişsel işlev ve etkinlikleri ne ölçüde etkilediğini inceliyor.  Bu amaçla 4 ile 6 yaş arası 48 çocukla iki farklı bilgisayarlı eğitim programı yürütülüyor. Bu programlar aynı öğretim hedeflerine, tasarıma, süreye ve  öğretim elemanı sayısına sahip olmasına rağmen öğretim içerikleri farklılık gösteriyor. İlk program olan müzik eğitimi, bilişsel, motor ve algısal görevlerin kombinasyonunu; ayrıca ritim, ton, melodi, ses gibi temel müzik kavramlarını içeriyor. Diğer program olan görsel sanat eğitimi ise şekil, renk, çizgi, boyut ve bakış açısı gibi kavramlara ilişkin görsel-uzamsal becerilerin geliştirilmesine dayanıyor.  Çocuklar 4 hafta boyunca, haftanın 5 günü eğitime katılarak sözel ve uzamsal zekâ testlerine tabi tutuluyor. Ayrıca, aileler de çocuklarının daha önce almış olduğu müzik ve görsel-sanatsal eğitimlerine ve kendi eğitim düzeylerine ilişkin bilgi veriyorlar.

Araştırma sonunda, müzik eğitimi alan okul öncesi çcuklarda, sözel zekayı yansıtan test performanslarında dikkate değer bir artış gözlemleniyor. Yani, çocukların müzik dinleme becerilerindeki eğitim, sözel becerilere aktarılıyor. Dolayısıyla sonuçlar, okul öncesi çocuklarda yüksek düzey bilişsel beceri aktarımının müzik eğitimi ile mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bu da dil ile müziğin bilişsel anlamda birbirine oldukça yakın olduğu tezini destekliyor. Ayrıca müzik eğitiminin, düşünce ve davranışları kontrol etme performansında da etkili olduğu ortaya çıkıyor. Yani, müzik alanındaki beceriler, düşünce ve davranışı kontrol etme alanına da aktarılmış oluyor. Görsel-sanatsal eğitimi alan grupta ise sözel performansta gelişme görülmüyor.

Araştırmacılar, geliştirdikleri bilgisayarlı eğitim programlarının etkinliğini destekledikleri bu araştırmayla, hem rehabilitasyon hem de eğitim programlarında bilgisayar teknolojisinin kullanımına ilişkin yeni bir yol açıldığına ve müzik eğitiminin olumlu etkilerine vurgu yapıyor.

 

Detaylar için kaynak

Sylvain,  M., Bialystok, E., Barac, R.,  Schellenberg, E. G., Cepeda, N., & Chau, T.(2011). Short-term music training enhances verbal intelligence and executive function. Psychological Science, Doi: 10.1177/0956797611416999.

RelatedPost