Gençler arasında sigara içmek oldukça yaygın. Arkadaş ortamı ve aile yapısı, gençlerin sigara içmesini etkileyen faktörler arasında önemli bir yer tutuyor. Peki ebeveynin sigara içmesi, çocuğun sigara içmesiyle ne ölçüde bağlantılı?

Grace Kong, Deepa Camenga ve Suchitra Krishnan-Sarin, bu soruya cevap bulmak ve bu konudaki cinsiyet farklarını incelemek amacıyla sigara içen gençlerle bir araştırma yaptı. Gençler, son 6 ay içinde günde en az 5 sigara içen ve sigara bırakmak için tedavi görmek isteyen kişiler arasından seçildi. Sigara içtiğini ailesinin bilmediğini belirten katılımcılar araştırmadan çıkarıldı. Sigara içme davranışı,  “Günde kaç tane sigara içiyorsunuz?”, “Kaç kez sigarayı bırakmayı denediniz?” gibi açık uçlu sorularla ölçüldü. Ek olarak katılımcının anne veya babasının sigara içip içmediği ve kendisinin sigara içmesini onaylayıp onaylamadığı da öğrenildi.

Araştırmanın sonuçları, sigara içen ebeveynlere sahip olan gençlerin, sigara içme bakımından daha büyük risk taşıdığını ve bu bulgunun özellikle kızlarda daha etkili olduğunu gösterdi. Ayrıca, tek bir ebeveynin sigara içmesi, hem kız hem erkeklerin sigara içmeden durabildiği süreyi azalttı. İki ebeveynin de sigara içmesi ise, kızların sigara içmeden durabildiği sürenin 2 haftadan uzun olması ihtimalini azalttı. Gencin sigara içmesine hem anne hem babanın karşı çıkması durumu, gencin sigara bırakma girişimini olumlu etkiledi; ancak bu etkinin sadece erkeklerde olduğu gözlendi.

Bu veriler kızların sigaraya erkeklerden daha çok bağımlı olduğu anlamına gelmiyor. Ancak, kızların sigaraya erkeklerden daha genç yaşta başlaması, daha az süre sigara içmeden durması ve  sigarayı bırakma girişiminde erkeklerden daha az bulunması, kızların bağımlılığının erkeklerden daha fazla olabileceğini gösteriyor. Ebeveynlerin sigara içmesinin, özellikle genç kızların sigara içme davranışını daha çok etkilediği bugüne kadar olan bulgularla da destekleniyor.

 

Detaylar için kaynak:

Kong, G., Camenga, D., & Krishnan-Sarin, S. (2012). Parental influence on adolescent smoking cessation: Is there a gender difference? Addictive Behaviors. 37, 211-216.

RelatedPost