Asperger Bozukluğu, yaygın gelişimsel bozuklukların bir alt tipi. İlgi, davranış ve etkinliklerde sınırlılık; sosyal iletişim ve etkileşim becerilerinde yetersizliğin bir arada seyrettiği bir bozukluk. Zaman zaman Asperger Bozukluğu’nun Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü ile benzerlikler taşıdığı görülür.Peki gerçekten de Asperger Bozukluğu’nda sözel becerilerin korunmasına karşın algısal ve mekansal  becerilerde yetersizlikler görülüyor mu?

İstanbul Üniversitesi’nden Ayşe Kılınçaslan öncülüğünde yürütülen bir çalışmada, Asperger Bozukluğu tanısı almış 7-16 yaş aralığındaki 21 gönüllü çocuk ve ergen katılımcıya öğrenme,  hafıza, motor becerileri ve bellek işlevlerini ölçen nöropsikolojik bir dizi test uygulanıyor.  Ayrıca kontrol grubu olarak, bölgedeki okullardan nörolojik, psikiyatrik ve öğrenme problemi tanısı almamış gönüllü 18 çocuk ve ergen seçiliyor.

Araştırma sonuçları, Asperger Bozukluğu tanısı almış katılımcıların, normal gruba oranla hatırlama (kısa ve uzun süreli bellek), algısal organizasyon, görsel mekansal yapılandırma alanlarında daha düşük performans sergilediğini ortaya koyuyor. Buna karşın sözel becerilerinin (örneğin sözel kavrama ve sözel bellek) ise normal olduğu görülüyor.  Yani bir bakıma Asperger Bozukluğu’nun Sözel Olmayan Öğrenme Güçlüğü ile büyük oranda benzer özelliklere sahip olduğunu; Asperger Bozukluğu tanısı olan çocukların sözel becerilerinin yetersiz olmayabileceğini gösteriyor.

Bu araştırma, alandaki uzmanlara Asperger Bozukluğu tanısı alan kişiler için, iyi yapılandırılmış bireysel psikoterapi gibi, sözel çalışmaların ve görsel-algısal yeteneklerini geliştirmek için uğraş terapisi gibi uygulamaların daha faydalı olacağı konusunda fikir vermesi açısından önem taşıyor. Asperger Bozukluğu, genellikle sosyal becerilerde önemli yetersizlikler şeklinde kendini gösterse de, bu tanıya sahip kişilerin sözel becerilerinin yeterli olduğu biliniyor.

 

Detaylar için kaynak

Kılınçarslan, A., Mukaddes, N.M., Küçükyazıcı, G. S., & Gürvit, H. (2011). Asperger bozukluğu ve sözel olmayan öğrenme güçlüğü: Bilişsel profil ve bellek işlevlerinin benzeşmesi. Nöropsikoloji Arşivi, 48, 140-6.

RelatedPost