Sahip olduğumuz araba, pek çoğumuz için önemlidir. Ancak bazılarımız kullandığımız arabayı kimliğimizin bir parçası olarak görme eğiliminde oluruz. Yani bir bakıma arabamızı kişiliğimizin uzantısı olarak algılarız.  Peki bu algı, arabayı nasıl kullanma tarzımızı etkiliyor olabilir mi? 

Israil’de yaptıkları biz dizi çalışmada kişilik özelliklerinin, sahip olunan değerlerin ve tutumların özellikle saldırgan araba kullanma davranışlarını nasıl etkilediğini araştıran Ruvio ve Shoham, bu amaçla yaklaşık 300 kişiyi inceledi; katılımcıların kişilik özellikleri, riskli sürücü davranışları, kurallara uyma eğilimi, kullandıkları arabayı nasıl gördükleri gibi konularda bilgi topladı.

Araştırmadan ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biri, arabalarını kimliklerinin bir uzantısı olarak gören ve bir bakıma kendileriyle özdeşleştiren kişilerin, araba kullanırken daha saldırgan olduğu ve kuralları daha çok ihlal ettikleriydi. Bunun yanında, materyalist/maddeci bir değer yargısına sahip olanların, sürücü davranışlarının daha saldırgan olduğu görüldü. Ayrıca arabalarını saldırganca kullandıklarını söyleyen kişilerin kuralları ihlal etmeye daha çok eğilim gösterdiği de otaya çıkan sonuçlar arasında.

Araştırmacılar, özellikle kimliklerini oluşturma aşamasında olan gençlerin, arabaları ile ön plana çıkma isteğinde olabileceklerini; kendilerine fazlasıyla güvenerek kurallara uymadan araba kullanmanın risklerini görmezden geliyor olabileceklerini belirtiyor.

 

Detaylar için kaynak

Ruvio, A. A., & Shoham, A. (2011). Aggressive driving: A consumption experience. Psychology and Marketing, 28. DOI: 10.1002/mar.20429

RelatedPost