Tüm canlıların olduğu gibi, insanların da nesillerini devam ettirmek en doğal ihtiyaçlarından biri. Çocuk sahibi olmanın, çiftlerin hayatlarında büyük değişimleri de beraberinde getirdiği, hatta birbirlerine karşı olan ilgilerini olumsuz etkilediği biliniyor. Çocuk sayısının farklı kültürlerde nasıl algılandığına ve çiftleri nasıl etkilediğine bakalım.

Türkiye, İngiltere ve Amerika’da yaptıkları bir çalışmada,  evli çiflerin birbirleri için sahip oldukları duygusal bağı, daha genel olaraksa evlilikten alınan doyum/tatmini araştıran Craig ve arkadaşları, 2000’den fazla evli çifti inceliyor. 11 yılı aşkın süredir evli,  erkeklerin yaşlarının eşlerinden biraz büyük olduğu ve çiftlerin en az 1 çocuk sahibi olduğu çiftler İngiltere, Amerika ve Türkiye’den  seçiliyor.

Araştırma sonuçları, çocuk sayısının  çiftlerin evlilik doyumunu olumsuz yönde etkilediğini, yani çocuk sayısı arttıkça evlilikten alınan doyumun azaldığını gösteriyor. Ancak bu etki Türkiye’de erkeklerde az da olsa görülürken, kadınların mutluluklarının ise etkilenmediği ortaya çıkıyor.  Yani Türkiye’de özellikle kadınlar için çocuk sayısı evlilikteki duygusal bağı güçlendiren veya azaltan önemli bir faktör değil. Araştırmacılar bunu, Türkiye’nin toplulukçu, yani daha geleneksel yapısına ve geniş ailelerde yakın ilişkilerin son derece önemli olmasına bağlıyor. Bunun bir diğer sebebi ise, Türkiye’de aile kavramının “kadın” ve “anne” ile güçlü bir çağrışım yapması.

Araştırma sonuçları ayrıca evlilik süresi arttıkça, evlilikten alınan doyumun azaldığına dikkat çekiyor.Yaş konusunda ise ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. İngiltere ve Amerikalı çiftlerin evlilik doyumu, erkeklerin yaşı ilerledikçe artış gösteriyor. Ancak Türk çiftlerde erkeğin yaşı arttıkça kadınların evlilik doyumu azalıyor.

Bu araştırma, çiftlerin evlilikteki mutluluğunu etkileyen etmenleri inceleyerek, kültürel anlamda yeni bir bakış açısı kazandırıyor; özellikle, Türkiye’de kadınların cinsel rollerinden ötürü taşıdıkları ağır sorumluluğun altını çiziyor.

 

Detaylar için kaynak

Craig, A. W., Lucas, T., İmamoğlu, E. O., Weisfeld, C. C, & Weisfeld, G. E. (2011). Marital satisfaction across three cultures: Does the number of children have an impact after accounting for other marital demographics? Journal of Cross-Cultural Psychology, 42 (3), 340-354.

 

RelatedPost