Yalnızlık duygusu, uzun süreli ve kronik bir şekilde yaşandığında depresyon dahil pek çok duygusal sorunu yol açabilen, aynı zamanda fiziksel sağlığı da olumsuz etkileyebilen bir durum. Yakın zamanda yapılan bir araştırma ise yalnızlığın, fiziksel sağlıkla yakından ilişkili olan “uyku”yu da  etkilediğini gösteriyor.

Araştırmacı Kurina öncülüğünde yürütülen bir araştırmada, yalnızlık yaşayan kişilerin, başkalarıyla yeterli derecede ve tatmin edici ilişki/yakınlık yaşayan kişilere oranla daha fazla uyku sorunu yaşayabileceği varsayımı incelendi. Bu amaçla 19 yaş üstü 95 kişinin yalnızlıkla ilgili yaşantıları, depresyon, stres ve kaygı belirtileri, uyku kaliteleri ve süresi, aynı zamanda gündüz uyuyup uymadıkları gibi alanlarda ibilgi toplandı. Uykunun ölçülmesi için ise katılımcılara 1 hafta süre ile uykuyu izlemeye yönelik bir cihaz takıldı.

Araştırma sonuçları, daha fazla yalnızlık yaşayan kişilerin, gece boyunca bölük pörçük uyuduklarını (yani uyku bölünmesini daha çok yaşadıklarını) gösterdi. Bu sonuçların, katılımcıların cinsiyet, yaş, depresyon, kaygı, stres seviyesi gibi durumlarından bağımsız olması ise yalnızlık-uyku ilişkisinin gerçekten var olduğu sonucunu güçlendirdi. Ancak yalnızlığın uyku süresi ile veya gün içindeki uyku ile ilişkisinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar, birileriyle sağlıklı ilişkiler ve yakınlık kurmakta zorlanan ve yalnızlık yaşamayan kişilerin fiziksel sağlıklarının önemli derecede etkilenebileceği konusuna dikkat çekiyor.

 

Detaylar için kaynak

Kurina, L. M., Knutson, K. L., Hawkley, L. C., Cacioppo, J. T., Lauderdale, D. S., & Ober, C. (2011). Loneliness is associated with sleep fragmentation in a communal society. Sleep, 1519-1526.

RelatedPost