Yaygın yeme bozukluklarından biri olan bulimia nervozanın tedavisinde bilişsel-davranışçı terapiler sıklıkla tercih ediliyor. Ancak bu tedavide kişinin kendi yeme davranışlarını izlemesi çok önemli olsa da, hastalar  buna direnç gösteriyor. Öte yandan, son yıllarda yapılan araştırmalar, bilgi teknolojisi araçlarının tedavide önemli etkileri olabileceğine dikkat çekiyor.

Araştırmacı Shapiro ve arkadaşları, 12 haftalık grup psikoterapisi alan bulimia hastalarının, hastalık belirtilerini takip etmesini ağlamak amacıyla hazırlanan bir cep kısa mesaj programının etkisini  inceliyor. Araştırmaya, 18 yaşın üzerinde 31 kadın hasta katılıyor. Katılımcıların boy, kilo, depresyon seviyesi, yeme bozukluğu durumları, gece yeme veya tıkınırcasına yeme sıklıkları hakkında bilgi toplanıyor.  Araştırmanın temelini oluşturan kısa mesajlar ise her gece katılımcılar tarafından cep telefonları ile yollanıyor ve bu mesajlarda o gün gün kaç defa tıkınırcasına yemek yediklerini, kaç defa temizlenme nöbetine girdiklerini (yediklerini çıkardıklarını) ve bunları yapma isteklerinin ne kadar güçlü olduğunu yazıyorlar. Hemen sonrasında ise yine mesaj yoluyla geribildirim alıyorlar.

Sonuçlar, mesajlaşma yönteminin oldukça etkili ve kabul edilebilir bir izleme yöntemi olduğunu gösteriyor. Katılımcılar tedavi süresinin %87’sinde bu yönteme bağlı kalıyor ve istenen bilgileri cep telefonu aracılığı ile gönderiyor. Uygulanan tedavi ise etkisini gösteriyor ve depresyon, yeme bozukluğu, gece yeme belirtilerinin yanı sıra tıkınırcasına yeme ve yemekten sonra temizlenme nöbetlerinde de önemli derecede azalma görülüyor.

Araştırmacılar, iletişim teknolojileri sayesinde hastanın tedaviye bağlılığının, katılımının ve tedaviye karşı hissettiği sorumluluk duygusunun arttığına vurgu yapıyorlar.


Detaylar için kaynak

Shapiro, J. R., Bauer, S., Andrews, E., Pisetsky, E., Bulik-Sullivan, B., Hamer, R. M., & Bulik, C. M. (2010). Mobile therapy: Use of text-messaging in the treatment of bulimia nervosa. International Journal of Eating Disorders, 43(6), 513–519.

RelatedPost