Psikoterapistlerin kişisel terapi alması ironik gibi görünse de, aslında kendi profesyonel ve kişisel gelişimleri ve ruh sağlıkları için olduka önemli bir süreçtir. Örneğin bu sayede, kendileriyle ilgili farkındalıkları artar, daha iyi kişilerarası ilişki becerileri geliştirirler, terapide danışanlarına yardım etmelerini engelleyen savunma ve direnç mekanizmalarını farekederler.

Araştırmacılar Orlinsky ve arkadaşları, psikoterapistler arasında terapi almış veya alıyor olmanın yaygınlığını ve bunu etkileyen faktörleri araştırmak amacıyla 4 ayrı ülkede yaklaşık 4000 uzmanı (psikolojik danışman, psikoterapist) inceledi. Bu amaçla uzmanların şu an terapi alıp almadıkları, daha önce terapi alıp almadıkları, terapide hangi kuramsal yaklaşımı takip ettikleri, kaç yıldır bu mesleği yaptıkları gibi konularda bilgi toplandı.

Katılımcıların yaklaşık yarısının insancıl yaklaşımı, % 38’inin psikanalitik, % 29’unun bilişsel-davranışçı kuramları temel alan uzmanlar olduğu görüldü. Görüşülen 4000’e yakın terapistin % 87’sinin en az 1 kez kişisel terapi aldıkları ortaya çıktı. Psikanalistlerin hemen hemen tamamının (% 97), insancıl yaklaşımı izleyen uzmanların ise % 91’inin terapi aldığı görüldü. Bilişsel-davranışçılarınsa % 71’inin terapi aldığı belirlendi. Kariyerlerinin başında veya daha sonraki yıllarda terapi alan uzmanlar arasında bir fark bulunmadı; yani kariyerlerinin hemen her döneminde terapi alan uzman oranı yüksek çıktı. Buna karşın özellikle 20’li yaşlardaki uzmanların ya çoktan terapi almış olduğu veya hala alıyor olduğu; 60-70’li yaşlardakilerin çoğunun ise ikinci kez terapi alıyor olduğu ortaya çıktı.

Bu araştırma, psikolojik danışman ve psikoterapistlerin kendileri için psikolojik yardım almanın ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne seriyor. Mesleğin zorluğu, gerektirdiği beceriler ve yetkinlik, sürekli gelişimin gereği gibi faktörler düşünüldüğünde bu tabloyu anlamak pek de zor değil.

 

Detaylar için kaynak

Orlinsky, D., Schofield, M., Schroder, T., & Kazantis, N. (2011). Utilization of personal therapy by psychotherapists: A practice-friendly review and a new study. Journal of Clinical Psychology: In Session, 67(8), 828-842.

RelatedPost