Gençlerin dinlediği müzik tarzına bakarak pek çok kişilik özelliğini onlarla özdeşleştirme eğilimi gösteririz. Genellikle sert müzik (heavy metal gibi) dinleyenlerin bağımsızlığına düşkün, başkaldıran ve hatta saldırgan oldukları düşünülür. Araştırmalarsa rap ve dans müzikleri dinleyen gençlerin kışkırtıcı davranışlar gösterdiğini ve haz-aramaya dayanan bir yaşam tarzı benimsediğini gösteriyor. Peki gençlerin dinlediği müzikle para harcama veya biriktirme davranışları arasında nasıl bir ilişki olabilir?

Bu soruya yanıt arayan araştırmacılar Leung ve Kier, “yetişkin tarzı” olarak bilinen müzik tarzlarını (örneğin klasik müzik veya klasikler) dinleyenlerin para biriktirmeye; “otoriteye karşı” olarak algılanan müzik tarzlarını (örneğin hip-hop) dinleyenlerin ise düşünmeden para harcamaya eğilim göstereceği varsayımını test ediyorlar. Bu amaçla 14-24 yaş arası gençlerden, para biriktirme ve harcama alışkanlıkları ve sıklıkla dinledikleri ve tercih ettikleri müzikler hakkında bilgi topluyorlar.

Araştırma sonuçları, hip-hop, rap, dans, house, elektronik, industrial, tekno ve trance müzikleri dinleyen (otoriteye karşı olarak adlandırılan müzik tarzları) geçlerin, para harcama davranışını daha çok gösterdiği ortaya çıkıyor. Buna karşın çoğunlukla klasik müzik, opera, müzikal, klasikler ve alternatif müzik dinleyenlerin, para biriktirmeye daha fazla eğilim gösterdiği görülüyor. Kızlarla erkekler arasında ise herhangi bir fark bulunmuyor.

Araştırmacılar, müziğin gençler için öneminin büyük olduğunu, bazı davranışların ise müzik tarzlarıyla ilişkili bulunmasının eğitimciler, aileler ve uzmanlar için önemli olabileceği üstünde duruyor. Ancak genelleme yapabilmek için daha fazla araştırmaya gereksinim olduğu da vurgulanıyor.

 

Detaylar için kaynak

Leung, A., & Kier, C. ( 2010). Music preferences and young people’s attitudes towards spending and saving. Journal of Youth Studies, 13, 6, 681-698.

RelatedPost