Herhalde son yıllarda en çok ilgi çeken araştırma konularının başında geliyor teknoloji-kişilik ilişkisi. Bu alanda özellikle bilgisayar oyunları sıklıkla tartışılıyor, inceleniyor. Yeni bir çalışma, şiddet içerikli bilgisayar oyunları oynayanların hangi kişilik özelliklerine sahip olduğu konusunda veriler sunuyor.

Araştırmacılar Chory ve Goodboy, beş temel kişilik özelliğini (dışadönüklük, duygusal denge, gelişime açıklık, öz denetim/sorumluluk, uyumluluk) kullanarak, şiddet içeren bilgisayar oyunlarını oynama sıklığı ve bu kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi inceledi. Bu amaçla üniversite öğrencilerinden bilgi toplayan araştırmacılar, öğrencilerden en çok hangi oyunları, ne sıklıkla oynadıklarını belirtmelerini istediler.

Sonuçlar, gelişime daha açık, ancak daha az uyumlu (etrafı ile ve başkalarıyla) katılımcıların şiddet içeren oyunları daha sıklıkla oynadığını gösterdi. Ayrıca, gelişime daha açık ve dışadönük fakat uyumluluğu düşük olan katılımcıların genellikle daha fazla şiddet içeren bilgisayar oyunlarını tercih ettiği ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına göre başkalarıyla uyumlu olmaya eğilimli kişilerin şiddeti tercih ettiği, dışadönük kişilerin hem şiddet içeriğini tercih ettiği hem de sıkça bu tarz oyunları oynadığını, son olarak da yeniliklere ve gelişmeye açık kişilerin şiddet içerikli oyunlara eğilimli olduğunu söylemek mümkün.

Bilgisayar oyunları uyarılma, aktif olma, heyecan ve sosyal etkileşim gibi bazı ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor. Oyunların gün geçtikçe daha fazla donanım ve özellik kazanması kişisel farklılıklar üzerinde etkin olabilecek değişkenleri de arttırıyor. Bu nedenle, araştırmacılar gelecek çalışmalar için kişilik ve bilgisayar oyunları arasındaki ilişkinin incelenmeye devam etmesinin önemli olduğunu vurguluyor.

 

Detaylar için kaynak

Chory, R. M., &  A. K. Goodboy. (2011). Is Basic Personality Related to Violent and Non-Violent Video Game Play and Preferences?. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 4, 191-199.

RelatedPost