Bilim adamları, beynin kıvrımlarının gizemlerini çözmek için araştırmalarına hızla devam ediyor. Bu çalışmalara konu olan beynin önemli bölümlerinden biri de hipokampus. Daha önce yapılan araştırmalarda hipokampusü zarar görmüş kişilerin gelecek olayları hatırlamada problem yaşadıkları, ancak bazılarının ise farklı bölümleri olan olayları hatırlamada yüksek performans sergiledikleri bulunmuş.

Araştrmacılar Victoria Martin ve arkadaşları, hem öğrenme ve hafızadan sorumlu, hem de hayal etme ile ilişkisi olan hipokampusun hangi bölümlerinin bu işlemlerden sorumlu olduğunu inceliyor. 18-35 yaş aralığındaki akıcı İngilizce bilgisine sahip, sağ elini kullanan 24 katılımcı üzerinde yapılan çalışmada; katılımcılardan son 10 yıla ait, 110 tane ayrı ayrı bölümlerden meydana gelmiş ve birbiriyle bağlantılı olaylar tanımlamaları isteniyor. Her olay için 3 ana detay toplanıyor: kişi, olayla ilişkilendirilmiş obje, yer. Tüm bu detaylardan yeni bir üçlü (kişi-obje-yer) kombinasyon içeren diğer 110 olaydan bağımsız, yeni ve geleceğe ait olaylar oluşturuluyor. Magnetik Rezonans Görüntüleme öncesinde hafızanın detayları hakkında bilgi toplanırken, tarama aşamasında katılımcılardan gelecekteki olayları hayal etmeleri isteniyor. Tarama sonrasında da ipuçları verilen geleceğe dair olayların kişi, obje, yer detaylarının başarılı biçimde hatırlanıp hatırlanmadığı test ediliyor.

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların hayal ettikleri olayları başarılı biçimde şifrelediğinde hipokampusun ön ve arka bölümleri hareket geçiyor ve beynin diğer bölümlerini uyarıyor. Aksi durumda ise, yani hayal ettikleri olayı şifrelemede başarılı olamadıklarında hipokampusun sadece ön bölümü bu uyarımı gösteriyor. Bu bulgu, gelecek olayların simülasyonu yapılırken gözlemlenen hipokampus hareketinin, hafızaya bu simulasyonların şifrelenmesini sağladığını kanıtlıyor.

Bu araştırma, hipokampusu zarar görmüş kişilerin gelecek olayları nasıl hayal ettiğiyle ilgili bilgiyi araştırmacılara sunması bakımından dikkat çekici.

Detaylar için kaynak

Martin, V. C., Schacter, D. L., Corballis, M. C., & Addis, D. R. (2011).  A role of the hippocampus in encoding simulations of future events. Psychological and Cognitive Science, 108(33), 13858 – 13863.

RelatedPost