Üniversite öğrencilerinde erteleme davranışının oldukça yaygın olduğu bilinir. Bu nedenle araştırmacılar erteleme davranışının nedenleri ve bunu engelleyen faktörler konusunda çeşitli çalışmalar yapıyor. Son zamanlarda ise erteleme davranışında etkili olan faktörler arasında ‘kendini affedebilme’ kavramı yer alıyor.

Michael Wohl ve arkadaşları, öğrencilerin bir erteleme davranışından sonra kendilerini affetmelerinin, ilerideki benzer bir erteleme davranışına etkisi olup olmadığını araştırıyor. Kişinin ertelemeden sonra kendisini affedebilmesinin ertelemeyle ilgili olumsuz düşünceleri yenmede etkili olabileceğini ve davranış değişikliğine yardım edebileceğini düşünen araştırmacılar, bir grup öğrencinin ne ölçüde erteleme davranışı sergilediğini, erteleme davranışları için kendilerini suçlayıp suçlamadıklarını, ertelemenin sınav sonuçlarını etkleyip etkilemediğini inceliyor.

Sonuçlar, kendini akademik alanda bir erteleme davranışı için affeden öğrencilerin, bir sonraki erteleme davranışlarında azalma olduğunu ortaya koyuyor. İlk sınav için çalışmalarını erteyen öğrenciler bunun için kendilerini affettiklerinde daha iyi hissediyorlar ve bu da daha sonraki sınav için öğrencilerin daha az erteleme yapmasını sağlıyor.  Ancak kendilerini affetmeyenler olumsuz duyguları yaşamaya devam ediyor ve erteleme azalmıyor.

Araştırma, erteleme davranışı çalışmalarında ‘kendini affetme’ davranışı, bu sorunu anlamaya yardımcı olması bakımında önemli bir faktör olduğunu gösteriyor. Elbette bu sonuçların başka alanlardaki erteleme davranışlarında da elde edilip edilmeyeceğini görmek için daha fazla çalışmaya gereksinim var.

Detaylar için kaynak

Wohl, M.J.A., Pychyl, T.A., & Bennet, S.H. (2010). I forgive myself, now I can study: How self-forgiveness for procrastinating can reduce future procrastination. Personality and Individual Differences, 48, 803-808.

 

RelatedPost