Türkiye’de akraba evliliklerinin özellikle küçük şehirlerde ve kırsal bölgelerde yaygınlığını sürdürdüğü biliniyor. Akraba evliliği, genetik olarak birbiriyle bağlı iki kişinin evliliği sonucunda ortaya çıkıyor.  Türkiye’de yakın zamanda yapılan bir çalışma, akraba evliliklerinin yaygınlığı, çeşitleri ve özellikle bebek ölümleri ile ilişkisi konusunda önemli veriler sunuyor.

Araştırmacılar Nazan Keskin, Ali İhsan Bozkurt ve Ali Keskin tarafından Denizli’nin Acıpayam kırsal kesiminde yürütülen bir çalışmada, akraba evliliklerinin ne ölçüde yaygın olduğunu, akraba evliliklerinin çeşitlerini, aynı zamanda bu evliliklerin  kürtaj ve bebek ölüm oranları ile olan ilişkilerini inceledi.  Bu amaçla 800’e yakın aileyle görüşmeler yapılarak bilgi alınıdı. Araştırma sonuçları, akraba evliliği oranının % 17.5 olduğunu ortaya çıkardı (görüşme yapılan 795 aileden 139’unda akraba evliliği görüldü). Birinci dereceden kuzen, % 10.6 ile en yaygın akraba evliliği çeşidi olarak ortaya çıkarken, ikinci dereceden kuzenle evlilik oranı ise % 6.9 olarak bulundu. Bunun dışında araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç, normal evliliklerle kıyaslandığında akraba evliliklerinde bebek ölümlerinin ve kürtajın daha yüksek olması. Bebek ölümlerinin akraba evliliklerinde, normal evliliklere oranla 5 kat, kürtajın ise 4 kat daha fazla olduğu gözlendi. Annenin eğitim seviyesinin ise bebek ölüm oranları ile bir ilişkili olmadığı bulundu. Ancak, anne ve babanın birbiriyle akraba olmasının, bebek ölümleri ile ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Bu çalışma, Türkiye’de akraba evliliğinin yaygınlığına ve bu evliliklerin bebek ölüm riskini arttırıyor olabileceğine dikkat çekiyor. Ancak dikkat edilmesi gereken husus, bu çalışmada akraba evliliği ile bebek ölümleri ve kürtaj oranı arasındaki ilişkinin neden-sonuç ilişkisi bakımından incelenmemiş olması. Akraba evliliklerinin gerçekten bebek ölüm riskini arttırıp arttırmadığı ancak uzun soluklu çalışmalarla belirlenebilir.

Detaylar için kaynak

Keskin, N., Bozkurt, A. İ., & Keskin, A. (2011). Consanguineous marriages, and the relationship between consanguineous marriages and abortion, infant mortality in Acıpayam, a rural area of Denizli, Turkey. HealthMed Journal, 5, 334-337.

RelatedPost