Gerçekten işe yarayan ve profesyonel bir psikolojik destek hizmeti için uzmanın eğitimi, tecrübesi ve kişilik özellikleri oldukça önemlidir. Ancak yardım almak isteyen kişiler, yani danışanlar, bu özelliklerin yanında aynı zamanda dış görüntüye de önem veriyor. Görüşme yapılan mekanlara bile!

Jack Nasar ve Ann Devlin, bu alanda yapılan pek çok araştırmayı inceledikleri çalışmalarında, üniversite öğrencilerinin, psikolojik danışma yapılan ofis ortamını nasıl algıladıklarını tartışıyorlar. Psikolojik danışmanlık hizmetinin alındığı mekanın, psikoloğun tecrübe, algılanan uzmanlık ve güvenirlik gibi özelliklerine etkisi olduğu düşüncesinden yola çıkıyorlar . Bahsedilen araştırmalardan birinde 30 adet renkli psikolojik danışmanlık ofisi fotoğrafı kulanılıyor ve öğrencilerden her ofiste beklenebilecek hizmet ve rahatlıkla ilgili düşünceleri alınıyor. Bu çalışmanın devamı olarak ise bu mekanlarda uzmanın ne ölçüde cesur, yetkin ve sevecen olacağına dair düşünceleri soruluyor. Diğer çalışmalarda, öğrencilerin bir uzman seçerken kararlarını ofis görüntüsüne göre verip vermeyecekleri, ofisi gördüklerinde akıllarına ilk gelen düşünce gibi durumlar inceleniyor.

Sonuçlar, uzmanların ofislerinin rahatlık hissi vermesi ve kişiselleştirilmiş olması, aynı zamanda düzenli olmasının danışanlar için önemini gösteriyor. Araştırma katılımcılarına göre ofislerin sıcak olması, mekanın kişilik yansıtan bir görünümde olmasına bağlı. Yani psikologların ve psikolojik danışmanların ofisleri ne kadar kendi kişiliklerini yansıtıyorsa ve ne kadar düzenliyse, danışanların süreçle ilgili olumlu izlenimleri ve o uzmanları seçme ihtimalleri o kadar artıyor.

Yayınlarında mekanın danışanlar üstündeki etkisi ile mekan-uzman ilişkisinin öneminin yadsınamaz olduğunu yaptıkları inceleme sonucu onaylayan araştırmacılar, bu alanda özellikle davranışlar üstündeki uzun süreli etkileri inceleyen daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekiyorlar.

Detaylar için kaynak

Nasar, J. L., & Devlin, A. S. (2011). Impressions of psyhcotherapist’ offices. Journal of Counseling Psychology, 58, 310-320.

RelatedPost