Pek çok boyutu olan mükemmeliyetçiliğin davranışlarımızı ve duygularımızı nasıl etkilediği oldukça sık incelenen bir konu. Mükemmeliyetçi kişilerin kendileri için yüksek standartlar ve hedefler koydukları bilinir. Peki mükemmeliyetçiler hedeflerine ulaştıktan sonra bir sonraki hedeflerini nasıl belirliyorlar?

Fotoğrafçı: Mattox

Japonya’da yaptıkları deneysel bir çalışmada Osamu Kobori ve arkadaşları, mükemmeliyetçilerin hedeflerini nasıl belirlediklerini araştırdı. Bu amaçla düzenledikleri deneysel çalışmada, üniversite öğrencilerinden bilgisayarda bir dizi testi tamamlamaları istendi. Bu tipik test, ekranda gösterilen renk sözcüklerinin okuyucuyu yanıltmaya yönelik olarak farklı  bir renkte gösterilmesi ve öğrencilerden bu renkleri hatırlamaya çalışmalarını istemeyi içeriyordu. Testi tamamladıktan sonra ise öğrencilere mükemmeliyetçilikle ilgili bazı ölçekler uygulandı. Araştırmacılar, her başarılı test performansından sonra öğrencilerin amaçlarını yükseltip yükseltmediklerini ve yükselten öğrencilerin mükemmeliyetçilik bakımından farklı olup olmadıklarını araştırdı.

Sonuçlar, öğrencilerin kendileri için koydukları mükemmeliyetçilik derecesi ne kadar fazlaysa, başarılı olduktan sonra koydukları yeni amaçların o kadar yüksek olduğunu gösterdi. Yani mükemmeliyetçi öğrencilerde başarı, amaçları tekrar gözden geçirmeyi ve standartları yükseltmeyi beraberinde getirdi.

Bu çalışma mükemmeliyetçi kişilerin başarıları ile yetinmeyip kendilerinden daha yüksek bekentiler içinde olduklarını bir kez daha kanıtlamış oldu. Bu davranışın ne ölçüde işlevsel olduğu konusunda ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

 Detaylar için kaynak

Kobori, O., Hayakawa, M., & Tanno, Y. (2009) Do perfectionists raise their standards after success? An experimental examination of the revaluation of standard setting in perfectionism. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40, 515-521.

 

 

RelatedPost