Travmatik beyin sarsıntısı oldukça ciddi bir sağlık sorunu. Bu fiziksel sorun aynı zamanda davranışlarda da olumsuz birtakım etkiler doğurabiliyor. Bu konuda çok fazla araştırmaya rastlamak mümkün olmasa da yakın zamanda tamamlanan bir çalışma, konuyu aydınlatmak için önemli veriler sunuyor.

Araştırmacılar Stoddard ve Zimmerman, bir grup gençte kafa yaralanmalarının (bilinç kaybı, sarsıntı şeklinde veya kafatasında çatlak oluşması) uzun süreli davranışsal etkilerini araştırdı. Bu amaçla 9. sınıf öğrencilerini genç yetişkinlik yıllarına kadar izleyen araştırmacılar, her yıl katılımcılarla görüşmeler gerçekleştirdi.  Araştırmanın 5. ve 6. yıllarında ise katılımcıların araştırma başladığından bu yana herhangi bir kafa yaralanması geçirip geçirmedikleri soruldu. 8 yıl sonra araştırma tamamlandığında şiddet içeren davranışlarla ilgili çeşitli değerlendirmeler yapıldı.

Sonuçlar, kafa yaralanması geçiren kişilerin, şiddet içeren davranış sergilemeye daha fazla eğilimli olduğunu ortaya koydu. Bu tarz bir kaza geçiren katılımcı sayısı ise % 23 olarak bulundu. Bunun dışında araştırmada ortaya çıkan diğer bir sonuç, yaralanma 8. yıla ne kadar yakınsa, şiddet davranışı gösterme eğiliminin o kadar fazla olması. Özellikle 7. yılda yaşanan yaralanmaların, bir sonraki yıl sergilenen şiddet davranışlarıyla ilişki gösterdiği görüldü.

Araştırmacılar, kafa travmalarının uzun dönemde kişinin bilişsel ve duygusal fonksiyonlarında birtakım olumsuz etkiler bırakabileceğini, dil ve konuşmayla ilgili sıkıntıların oluşabileceğini belirterek  konunun önemine dikkat çekiyor.

Detaylar için kaynak

Stoddard, S. A., & Zimmerman, M. A. (2011). Association of interpersonal violence with self-reported history of head injury. Pediatrics, 127(6), 1074-1079.

RelatedPost