Geçmişte yapılmış birçok araştırma, bebeklerin ana dillerini başka dillere veya kendi kültürdeki insanların yüzlerini başka kültürdeki insanların yüzlerine tercih ettiğini gösteriyor. Peki, aynı durum müzik gibi kültüre bağlı değişiklik gösteren bir yapı için de geçerli olabilir mi?

Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar Soley ve Hannon, bebeklerin müzik tercihlerinde, aşina oldukları kültürün yönlendirici olduğu varsayımıyla bir araştırma yürüttü. Araştırmacılar, farklı kültürel geçmişe sahip bebeklerin müzik tercihlerinde kültüre özgü eğilimler gösterip göstermediklerini incelemek için yaşları 4 şle 8 ay arasında değişen Türk ve Amerikalı bebeklerle 3 farklı deney gerçekleştirdi. Daha düzenli ölçüler içeren Batı melodileri, hem düzenli hem düzensiz ölçüleri kapsayan Balkan melodileri ve tek bir kültüre ait olmayan karmaşık melodiler, ton yapısı ve temposuna göre zıt şekilde eşleştirilerek Amerikalı ve Türk bebeklere sunuldu. Genel olarak, Türk bebeklerin hem Batı hem Balkan melodilerine, Amerikalıların ise sadece Batı melodilerine aşina olduğu biliniyor.

İlk deneyde Amerikalı bebekler Batı ölçülerini Balkan ölçülerine tercih ederken, hem Batı hem Balkan müzik ölçülerine aşina olan Türk bebeklerinin tercihi, Batı ve Balkan arasında farklılık göstermedi. Bebeklere herhangi bir müzik kültürüne ait olmayan keyfi ölçüyle, Batı veya Balkan ölçüsünün eşleştirildiği ikinci ve üçüncü deneylerde ise hem Türk hem Amerikalı bebekler Batı ve Balkan ölçülerini keyfi ölçülere tercih ettiler.

Sonuçlar  bebeklerin müzik tercihlerini bir bakıma kültüre bağlı deneyimlerin yönlendirdiğini gösteriyor. Araştırmacılar, bu sonuçların bebeklerin ilk yeteneklerini ve dikkat önyargılarını anlayabilmemiz açısından önemli olduğunu düşünüyor.

Detaylar için kaynak

Soley,  G.,  &  Hannon,  E.  E. (2010). Infants prefer the musical meter of their own culture: A cross-cultural comparison. Developmental Psychology, 46(1), 286–292.

RelatedPost