Nuran Hortaçsu, Sosyal Psikoloji alanında değerli bir akademisyen. Ben Biz Siz Hepimiz: Toplumsal Kimlik ve Gruplararası İlişkiler isimli kitabında genel anlamda sosyal kimlik kavramına değiniyor. Kimlik, hem bireysel hem de toplumsal özelliklerden etkilenen, çok boyutlu bir kavram. Son zamanlarda ise Türkiye’de özellikle etnik ve dini kimlik, oldukça tartışılan konular arasında.

Kimliğe hem benlik ve bireysel farklılıklar açısında hem de toplumsal açıdan, belirli kuramsal çerçevelerden bakan yazar, kimliğin farklı alt kültürlerde gelişimi, çeşitli değerlerle olan ilişkisi, toplumda meydana gelen değişimlerden nasıl etkilendiği ve kimliğin bu değişimleri nasıl etkilediği, aynı zamanda kimlik sorunlarının toplumda nasıl ortaya çıktığı gibi pek çok noktayı inceliyor. Kitap, bu bağlamda psikolojik ve sosyolojik incelemeleri birleştiren, pek çok kesimden okuyucunun ilgisini çekecek bir anlatıma sahip.

Günümüzde medyada, siyasetçiler arasında ve halkın söylemlerinde çok sık rastladığımız kimlik ve bununla ilgili toplumsal bazı kavramlara bilimsel yaklaşımları okuyucu bu kitapta bulabilir.

 

Yazar: Nuran Hortaçsu

Yayınevi: İmge

RelatedPost