Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), halk arasında çocukluk çağına özgü bir durum olarak algılansa da erken yetişkinlik ve yetişkinlikte de görülme olasılığı yüksektir. DEHB yaşayan yetişkinlerde çeşitli bireysel farklılıklar olduğu bilinir. Bunlardan biri de yaratıcılıktır. Yeni bir araştırma, DEHB’nin yaratıcılık stilleri ve başarı ile ilişkisini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar Holly White ve Priti Shah, bu konuda daha önce yapılmış araştırmaları bir adım daha öne taşımak amacıyla, 30 DEHB tanısı almış, 30 DEHB tanısı almamış öğrenciyi inceliyor ve yaratıcı başarı konusunda ne ölçüde farklılık gösterdiklerini araştırıyor. Öğrencilere, çocukluk çağlarındaki ve o günkü DEHB belirtileri; drama, müzik, bilimsel keşif, mimarlık gibi alanlardaki yaratıcık düzeyleri ve yaratıcı problem çözme becerilerinin de içinde bulunduğu pek çok değişkeni ölçmek amacıyla çeşitli testler uygulanıyor.

Araştırma sonuçları, yaratıcı başarının DEHB olan öğrencilerde daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca DEHB olan öğrencilerin sözel testte, diğer gruptaki öğrencilere oranla daha fazla orijinal cevaplar verdiği ortaya çıktı. DEHB’ye sahip kişilerin genellikle davranışlarını daha az kısıtladıkları, dikkat konusunda gel-gitler yaşadıkları bilinir. Dolayısıyla araştırmacılar, bu özelliklerin DEHB olan kişilerde gelişigüzel ve farklı fikirler üretmeye yardımcı olabileceğini düşünüyor.

DEHB’ye sahip yetişkinlerin yaratıcılık konusunda ne denli başarılı olduğuna dair fikir veren bu araştırma, sadece bu konuda uzman olan kişilerin değil, bu tanıyı almış kişilerin de gündelik işlerde de olsa içsel olarak motivasyonlarını arttırmaya yardım edebileceği düşünülüyor.

Detaylar için kaynak

White, H. A. & Shah, P. (2011). Creative style and achievement in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder. The Journal of Personality and Individual Differences, 50,  673–677.

RelatedPost