Özellikle sınav ve başarı odaklı kişiler ve sistemler için nelerin başarı getirdiği sorusu oldukça önemli. Öğrencilerin okulda başarılı olmalarında zeka, olumlu kişilik özellikleri, aile desteği gibi pek çok faktörün etkili olduğunu biliyoruz. Peki ya ‘umutlu olma’nın başarıdaki rolü nedir?

Fotoğrafçı: Eastop

İngiltere’de Liz Day öncülüğünde yapılan bir çalışmada, 3 yıl boyunca izlenen üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını etkileyen faktörler araştırıldı. Araştırmacılar, genel olarak umutlu bir kişilik özelliğine sahip olmanın, zeka ve diğer kişilik özelliklerinden bağımsız olarak akademik başarıda ne ölçüde etkili olduğunu incelediler. İlk olarak öğrencilerin üniversiteye girişte elde ettikleri giriş puanları öğrenildi. Daha sonra aynı öğrencilerin üniversitedeki ilk senesinde umut, genel kişilik özellikleri, zeka ve bilişsel faaliyetleri ile ilgili bilgi toplandı. Son olarak ise yine aynı öğrencilerin üniversiteyi bitiriş notları kayıt edildi.

Araştırma sonuçları, araştırmacıların tahmin ettiği gibi üniversitenin ilk yılında yapılan testte daha umutlu olarak belirlenen öğrencilerin üniversiteyi bitirirken (3 yıl sonra) gösterdikleri başarılarının da daha yüksek olduğu ortaya çıkarttı. Asıl önemlisi, umudun akademik başarı üstündeki etkisi, zeka ve genel kişilik özelliklerinden bağımsız olduğu ortaya çıktı. Yani, umutlu bir kişilik özelliğine sahip olmanın akademik başarıyı etkilemede güçlü olduğu görüldü.

Bu çalışma, hayatta umutlu bir bakış açısına sahip olmanın gelecekteki akademik başarıda etkili bir faktör olabileceğini göstermesi bakımından önemli veriler sunuyor.

 Detaylar için kaynak:

Day, L., Hanson, K., Maltby, J., Proctor, C., & Wood, A. (2010). Hope uniquely predicts objective academic achievement above intelligence, personality, and previous academic achievement. Journal of Research in Personality, 44, 550-553.

RelatedPost