Renklerin ruh halimiz üstünde etkili olduğunu biliriz. Giydiğimiz kıyafetlerden tercih ettiğimiz sosyal alanlara, insanlarda bıraktığımız ilk izlenimden satın almak için can attığımız ürüne, hayatımızın neredeyse her anına renklerin etki etmesi bu konuyu daha ilgi çekici hale getiriyor. Peki içinde bulunduğumuz mekanlarda kullanılan renkler bizde neler uyandırıyor?

Renklerin sosyal hayatımızdaki etkisinin yanı sıra, ev yaşantımızda da ruh halimizi yönlendirici etkisinin olduğu düşüncesinden yola çıkarak Gazi Üniversitesi akademisyenlerinden Kemal Yıldırım ve arkadaşları, odalarda kullanılan farklı renklerin, insanlarda farklı hisler uyandıracağı ve renk algılamasında kadınlar ve erkekler arasında bir farklılık olabileceği varsayımlarına dayanarak deneysel bir araştırma yürüttü. Araştırmada bilgisayar ortamında çeşitli programlar aracılığı ile iki hayali oturma odası tasarlandı ve odaların resimleri 2 ayrı deneyde öğrencilere gösterildi. İki deneyde de odanın özellikleri aynı olmasına rağmen, renkler değişiklik gösterdi. Sıcak, soğuk ve akromatik (belli bir rengi olmayan) olmak üzere üç farklı renk şemasından seçilen renkler kullanıldı ve bu renklerin katılımcılarda ne gibi duygular uyandırdığı incelendi.

Araştırmanın sonuçlarına göre sıcak renkler, daha yüksek uyarılma, tahrik ve heyecan hisleri yaratırken, soğuk renkler daha az uyarılma ama daha çok sakinlik ve ferahlık hissi yarattı. Bunun yanında ortaya çıkan bir diğer sonuç ise mekan dekorasyonu değişse bile duyguların uyarılmasında dekorasyondan (örneğin farklı mobilyalar) çok renklerin etkili olduğu.  Ayrıca araştırma, hem sıcak hem soğuk renklere erkeklerin kadınlara oranla daha olumlu tepkiler verdiklerini gösterdi. Son olarak akromatik renklerin katılımcılar tarafından sıcak ve soğuk renklere oranla olumsuz olarak algılandığı, ama akromatik renklerin de insanlarda sakinlik hissi uyandırdığı araştırmada ortaya çıkan sonuçlar arasında.

Araştırmanın sonuçları mekan renklerinin ve özellikle dekorasyonda kullanılan renklerin uduygularla olan ilişkisini ve algılardaki cinsiyet farklılıklarını destekliyor.

 Detaylar için kaynak

Yıldırım,  K.,  Hidayetoğlu,  M. L., & Çapanoğlu,  A. (2011). Effects of interior colors on mood and preference: Comparisons of two living rooms. Perceptual and Motor Skills, 112(2), 1-16.

RelatedPost