Yapılan araştırmalar sayesinde duygu-düşünce ilişkisinin keşfedilmemiş kısımlarını anlamamız da kolaylaşıyor. Son yıllarda araştırmacılar, duyguların bilişsel performanslar üstündeki etkisini araştırma konusunda oldukça istekliler. Peki duygularımız gerçekten bazı bilişsel görevleri yaparken performansımızı arttırmaya yardımcı olabilir mi? Yeni araştırmalar bu soruya yanıt arıyor.

Araştırmacılar Ruby Nadler, Rahel Rabi, ve John Paul, bilişsel esnekliğin, olumlu duygular ve iyi ruh durumu yardımıyla artış gösterdiği tezini  üniversite öğrencileri ile yaptıkları bir çalışmada incelediler. Bu amaçla, üç ayrı duygu grubuna (olumlu, olumsuz, nötr) alınan katılımcılara, YouTube’tan seçilmiş bazı müzik videoları gösterildi. Katılımcılardan, bunların kendilerinde hangi duyguları uyandırdıklarını belirtmeleri istendi. Sonraki aşamada ise, katılımcılardan, bilgisayar ortamında bir kategorik sınıflandırma yapmaları, yani bir bilişsel  görevi tamamlamaları istendi. Dolayısıyla bilişsel bir performans göstermeden önce video klip manipulasyonu ile katılımcılarda çeşitli duygular uyandırılmış oldu. Böylece olumlu, olumsuz ve nötr duyguların performans üstündeki etkilerine bakıldı.

Araştırma sonuçları, olumlu duygulanım içindeki katılımcıların olumsuz ve nötr duygulanıma sahip olanlardan, bilişsel testte daha fazla doğru cevap verdiğini ortaya koydu. Yani, araştırmada kullanılan bilişsel işlemde, olumlu duyguları uyarılmış kişiler, olumsuz ve nötr duygu yaşayanlara oranla daha iyi performans gösterdiler.

Bu araştırma, kişilerin bilişsel performanslarında, olumlu duygu durumunun etkisini açıklamak konusunda önemli veriler sunuyor.

Detaylar için kaynak

Nadler, R.T., Rabi, R., & Minda, J.P. (2010). Better mood and better performance: Learning rule-described categories is enhanced by positive mood. Psychological Science, 21(12) 1770 – 1776.

RelatedPost