Sosyal kaygının bir çeşidi olarak da nitelendirilen topluluk içinde (veya önünde) konuşma korkusu, önemli ve yaygın bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle araşırmacılar ve uzmanlar bu korkuyu azaltmaya yardımcı olan birtakım müdahale programları geliştiriyor.

Örneğin İspanyol araştırmacı Botella ve arkadaşları, internet destekli olarak hazırladıkları ve bilişsel-davranışçı yaklaşım üstüne kurulu kendine yardım programının etkisini test etmek üzere bir çalışma gerçekleştirdiler. Bu amaçla 18 yaşını doldurmuş, sosyal fobi kriterini sağlayan ve topluluk içinde konuşma korkusu yaşayan bireyleri katılımcı olarak seçtiler. Bir grup katılımcı internet destekli bu yardım programını aldı. “Konuş Benimle” isimli internet destekli yardım, katılımcıların bilgisayar başında istedikleri zaman ulaşabilecekleri ve 2 ay süreli bir program olarak sunuldu. Bir başka grup katılımcı, bilgisayar destekli yardım yerine yüzyüze gerçekleştirilen terapi uygulaması aldı. Üçüncü bir gruba ise herhangi bir destek verilmedi ve bu grup bekleme listesine alındı. Her gruptaki katılımcılar uygulama öncesi ve sonrasında incelendi.

Araştırma sonucunda, hem internet destekli hem de klasik yüzyüze terapiden sonra  katılımcıların korkularında düşüş olduğu görüldü. Kontrol grubunda ise herhangi bir değişiklik olmaması, uygulamaların gerçekten etkili olabileceğini gösterdi. Hatta 12 aylık bir aradan sonra yapılan izleme çalışmasında bu durumun devam ettiği ortaya çıktı. Hem internet destekli uygulamayı alan bireyler hem diğer klasik yöntemi alan bireyler destekten oldukça memnun kaldıklarını belirttiler; ancak internet uygulamasını alan katılımcılar program boyunca daha rahat olduklarını vurguladılar. Özellikle sosyal kaygı yaşayan bireyler için başka birinin varlığı (örneğin terapist) tehdit edici olarak algılanabildiği için internet üzerinden yapılabilen bu tarz müdahalelerin daha fazla yaygınlaşması bu alanda önemli bir gelişme olabilir.

Detaylar için kaynak:

Botella, C., Gallego, M.J., Garcia-Palacios, A., Guillen, V., Baños, R.M., Quero, S., & Alcañiz, M. (2010). An internet-based self-help treatment for fear of public speaking: A controlled trial. CyberPsychology, Behavior & Social Networking, 13, 40 7-421.

RelatedPost