Son yıllarda, eğitimciler ve anne-babalar arasında da oldukça fazla tartışma konusu olan bilgisayar oyunlarında kullanılan şiddetin, özellikle çocuk ve gençlerde saldırgan davranışlara yol açtığına dair pek çok araştırmaya rastlıyoruz. Ancak yeni çalışmalar, bilgisayar oyunlarındaki ‘rekabet’in de davranışları oldukça etkilediğine vurgu yapıyor.

Bu konudaki öncü çalışmalardan birinde Paul Adachi ve Teena Willoughby, üniversite öğrencilerine bir şiddet içeren (Conan) bir de şiddet içermeyen oyun (Fuel) oynatıyor. Bu oyunlar rekabet, zorluk ve aksiyon açısından herhangi bir farklılık içermiyor. Oyunu izledikten sonra, saldırgan davranışı ölçmek için öğrencilerin acı yemeyi sevmeyen birisi için acılı sos yapmaları isteniyor. Sonuçlar, şiddet içeren oyun grubu ile şiddet içermeyen oyun grubu katılımcılarının yaptıkları sosların acılık bakımından farklılık göstermediğini ortaya koyuyor.

İkinci çalışmada ise rekabet şiddetten bağımsız olarak inceleniyor; yani şiddet içeren ve içermeyen oyunlar zorluk ve aksiyon açısından eşitleniyor, rekabet açısından farklılık gösteriyor. Buna göre öğrenciler 4 ayrı oyun grubuna konuluyor (yüksek şiddet-yüksek rekabet; yüksek şiddet-orta rekabet; düşük şiddet-düşük rekabet; düşük şiddet-yüksek rekabet). Araştırmacılar, rekabetin saldırgan davranışlar üstündeki etkisine bakmak için oyunları izledikten sonra bu öğrencilerin de acı sos hazırlamalarını istiyor. Sonuçlar, yüksek rekabet içeren oyunları (şiddet düzeyi ne olursa olsun) oynayan öğrencilerin daha acı soslar hazırladığını ortaya çıkarıyor.

Bu araştırma, bilgisayar oyunları ile saldırgan davranışlar arasındaki ilişkiyi, şiddet içeriği dışında oyunlardaki rekabet seviyesinin de etkilediğini göstermesi açısından eğitimciler, aileler ve uzmanlara önemli veriler sunuyor.

Detaylar için kaynak

Adachi, P. J., & Willoughby, T (2011). The effect of video game competition and violence on aggressive behavior: Which characteristic has the greatest influence? Psychology of Violence, 1, 259-274.

 

RelatedPost