Önde gelen sosyologlardan Ervin Goffman’ın 1959 yılında yayınlanan ve o günden bugüne sosyoloji, psikoloji, sağlık, politika gibi alanlarda bir başvuru kaynağı olarak görülen Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu isimli kitabı, insanın sosyal ortamlardaki davranışları üstüne yazılmış en önemli yapıtlardan biri. Goffman’ın yaklaşımı, izlenim yönetimi ve benlik sunumu kuramlarına temel oluşturuyor.

Goffman kitabında, insanı ve davranışlarını anlatmak için tiyatroyu ve tiyatro sahnesini bir metafor olarak kullanıyor. Bunu yaparken aktörün hem sahnede hem de perde arkasında kalabildiğini, bunların onun davranışlarını şekillendirdiğini, aktörün bir seyirci grubu tarafından seyredilirken aynı zamanda kendisinin de seyircilerin tepkilerini gözlemlediğini vurguluyor.

Kitabında insanların sosyal ortamlarda kendilerini sunuş biçimlerinin sürekli olarak değiştiğine, başkaları üstünde iyi izlenimler bırakmak için davranışlarını kontrol etme çabasına girdiğini anlatan Goffman’ın bu kuramı psikoloji alanında özellikle sosyal ve klinik psikolojide yoğun olarak kullanılıyor. Türkçe’ye yakın zamanda çevrilen bu yapıtın psikoloji ile ilgilenen herkesin ilgisini çekeceği bir gerçek.

 

Yazar: Erving Goffman

Orijinal Adı: Presentation of Self in Everyday Life

Çeviri: Barış Cezar

Yayınevi: Metis Yayınları

RelatedPost