Terör ve terörist  kavramları, özellikle son günlerde gündemden hiç düşmeyen ve insanlar tarafından sıkça kullanılan kavramlar haline geldi. Ancak kişilerin terörist tanımları ve teröre karşı tutumları birbirinden farklı olabiliyor. Peki ülkemizde insanlar kimleri  terörist olarak algılıyor?

Araştırmacılar Zuhal Yeniçeri ve Ali Dönmez, terör yönetimi kuramını baz alarak, Türkiye’de üniversite öğrencilerinin teröristlerde hangi özellikleri algıladıklarını, kimlerin terör riski altında olduğunu ve teröristlere ne yapılması gerektiğini düşündükleriyle ilgili bir araştırma yaptı ve teröristleri nasıl tanımladığına dair  bilgiye ulaşmaya çalıştı. Bu amaçla, yaşları 18-30 arasında değişen öğrencilere çeşitli standardize ölçekler uygulandı.

Araştırmanın sonucunda, katılımcıların yaklaşık yarısının teröristlerin okuma yazma bilmediği ya da ilkokul mezunu olduğu fikrini paylaştıkları ortaya çıktı. Aynı zamanda çalışmada elde edilen sonuçlardan bir diğeri öğrencilerin, teröristlerin genç ya da orta yaşlı ve çoğunlukla erkek olduğunu düşünmesi. Bununla birlikte, erkekler öğrenciler teröristlere uygulanması gereken yaptırımların daha çok ceza olması gerektiğini düşünürken, kadınlar rehabilitasyon uygulanmalarına daha çok eğilim gösterdi. Ayrıca daha önceki çalışmalarda ortaya çıkan durumun aksine, özellikle son günlerdeki gelişmeler yüzünden, cinsiyet farkı olmaksızın tüm bireylerin terör riskini yüksek algıladıkları görülüyor.

Yeniçeri ve Dönmez tarafından yapılan bu araştırma üniversite öğrencilerinin teröriste bakış açısını ve teröristlerin algılanan özelliklerini ortaya koyuyor. Bu konuda ülkemizde yapılan az sayıda araştırma olduğu düşünüldüğünde sağladığı veriler açısından oldukça önemli.

Detaylar için kaynak:

Yeniçeri, Z., & Dönmez, A. (2008). Terörizm ve terörist algısı : Silahı kimin tuttuğu ne kadar etkili? Türk Psikoloji Dergisi, 23 (62), 93-103.

RelatedPost