Uyku sırasında öğrenme gerçekleşir mi? Son yıllarda yapılan çalışmalar uykunun hafızayı teşvik ederek öğrenmeyi kolaylaştırdığına dikkat çekiyor.

Bu çalışmalardan biri, hafıza gücü ve performansı bakımından farklılık gösteren bireylerde uyku sırasında bilgi işleme farklılıkları olabileceği hipotezinden yola çıkan araştırmacılar Kimberly Fenn ve David Hambrick tarafından gerçekleştiriliyor. Fenn ve Hambrick araştırmalarında, 250’den fazla bireyi inceliyor. Sonuçlar, uyku süresince, bireyler biz farkında olmadan beynimizin bilgiyi işlemeye devam ettiğini ve bunun günlük yaşamdaki hafızamıza olumlu katkısı olabileceğini ortaya koyuyor. Daha açık bir anlatımla,  uykudan sonra hafıza gelişme gösteriyor ve hafızanın performansında bir artış gerçekleşiyor. Örneğin belirli bir zaman süresince gerçekleşen uykudan sonra deneklerin kelime hafızalarında gelişme olduğu, ancak bu performansın aynı süreli bilinç halinden sonra gerçekleşmediği ortaya çıkan sonuçlar arasında.

Araştırmacılar bu çalışma ışığında, normalden farklı bir hafıza yapısından bahsedilebileceğini dile getiriyorlar. Sonuç olarak yüksek hafıza kapasitesi olan kişilerin uyku sırasında da bilgi işleyerek hafızalarını geliştiriyor olabileceklerini, bunun da hafıza performansı bakımından farklılık gösteren bireyleri birbirinden ayırt etmek için bir veri sunduğunu belirtiyorlar. Tüm bu sonuçlar ışığında ayrıca uyku kalitesini arttırmanın dolaylı olarak hafızayı da güçlendirebileceği üstünde duruluyor.

Detaylar için kaynak:

Fenn, K. M., & Hambrick, D., Z. (2011). Individual differences in working memory capacity predict sleep-dependent memory consolidation. Journal of Experimental Psychology: General.

RelatedPost