Bizi nelerin mutlu ettiğine ve yaşam kalitemizi nelerin etkilediğine dair hızla artış gösteren araştırmalardaki en önemli konu başlıklarından birisi paranın bizi ne ölçüde mutlu ettiği. Paranın mutluluk getirdiği düşüncesi birçok kişi tarafından kabul edilse de araştırmalar bu düşünceyi tam olarak desteklemiyor.

Fakat Princeton Üniversitesi’ndeki araştırmacılar Daniel Kahneman ve Angus Deaton, iki kavramın – duygusal iyi olma hali (mutluluk) ile yaşam doyumu – birbirinden ayrıştırılmasının, paranın etkisini de daha açık hale getirebileceği düşüncesinden yola çıkarak yaptıkları araştırmada 450,000 kişilik bir grubu incelediler. Bu amaçla, katılımcıların günlük mutluluk düzeyleri ve yaşam doyumları ile ilgili genel düşüncelerini iki farklı test ile ölçtüler.

Araştırma sonuçları, gelir düzeyinin sadece genel yaşam düşünceleri üstünde etkili olduğunu, ancak mutluluk kavramını çok etkilemediğini gösteriyor. Günlük mutluluğu etkileyen faktörler arasında ise sağlık, yalnızlık ve sigara içme gibi alışkanlıklar olduğu ortaya çıkıyor. Bunun yanında mutluluğun belirli bir gelir seviyesine kadar kazançla ilişkili olduğu, ancak belirli bir seviyeden sonra artık mutluluğu başka faktörlerin etkilediği görülüyor.

Sonuç olarak bu araştırma önceki pek çok araştırmayı destekleyici şekilde belirli bir seviyeden sonra elde edilen yüksek gelirin sadece kişiye yaşam doyumu sağladığını ama kişinin günlük mutluluğunu etkilemediğini gösteriyor.

 

Detaylar için kaynak :

Kahneman, D. & Deaton, A. (2010). High incomeimprovesevaluation of life but not emotionalwell-being. Proceedings of the National Academy of Sciences of USA.

RelatedPost