Blog yazmak, son yıllarda internette en popüler kullanım araçlarından biri haline geldi. Pek çok yaş grubundan ve eğitim seviyesinden blog yazarına rastlamak zor değil. İnsanların kendi düşüncelerini açıkça ifade etmeleri, ürettiklerini milyonlarla paylaşmaları gerçekten önemli bir yenilik, hatta lüks. Peki kimler blog yazmaya daha eğilimli?

Blog yazarlarının kişilik özellikleri, yani blog yazanlarla yazmayanları birbirinden ayırt eden özellikleri belirlemek bu soruya yanıt olabilir. Bu konuya dair yeni bir bilimsel araştırma Rosanna Guadagno ve arkadaşları tarafından yapıldı. Araştırmacılar bu çalışmada üniversite öğrencilerinin blog yazma alışkanlıkları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi inceledi. Öğrencilerin ne sıklıkla blog yazdıkları, toplam kaç blog yazmış oldukları ve ne sıklıkla hangi blogları okudukları tespit edildi. Bunun yanında genel kişilik özellikleri ile ilgili standart testler uygulandı.

Sonuçlar, araştırmaya katılan öğrencilerin yaklaşık % 20’sinin blog yazdığını, blog yazarlarının çoğunun daha çok kendileri, ilişkileri, arkadaşları veya günlük etkinlikleri ile ilgili bloglar yazdıklarını, yaklaşık yarısının sahte isimle yazdıklarını ve blog dışında aynı zamanda başka online tartışma  grupları da kullandıklarını gösterdi. Bunun dışında duygusal dengesizlik yaşayan (nevrotik) kız öğrencilerin blog yazmaya duygusal açıdan daha dengeli olan kız öğrencilere oranla daha eğilimli olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yeniliklere ve yeni tecrübelere açık öğrencilerin, yeniliklere açık olmayanlara kıyasla daha fazla blog yazdığı bulunan diğer sonuçlar arasında.

Bu alanda kısıtlı sayıda çalışma olduğu için bu araştırma blog kullanıcılarının kişilik özelliklerine dair sınırlı da olsa bazı bilgiler vermesi açısından önemli. Bloglar popüler olmaya devam ettikçe benzer çalışmaların artacağı şüphesiz.

 

Detaylar için kaynak:
Gudagno, R., Okdie, B., & Eno, C. (2008). Who blogs? Personality predictors of blogging. Computers in Human Behavior, 24(5), 1993-2004.

RelatedPost