Sosyal Bilimler’de ve özellikle psikoloji alanında ileri istatistik tekniklerini bilmek ve uygulamak araştırmaların güçlü bir yönteme sahip olması, bulguların daha geçerli olması ve prestijli dergilerde araştırma sonuçlarının (makalelerin) yayınlanabilirliğini arttırmak açısından vazgeçilmezler arasında yerini aldı. Bunların başlıcaları arasında yapısal eşitlik modellemesi geliyor.

Ancak Türkiye’de psikoloji lisans ve lisansüstü programlarında bu istatistik teknikler kuramsal anlamda işlense de, uygulamaya yönelik bazen hiçbir derse rastlamak mümkün olmuyor. Ülkemizdeki Türkçe kaynak sıkıntısı da göz önüne alındığında bu konuda özgün yayınlara ulaşmak büyük lüks. Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Şimşek, uzun yıllardır ileri istatistik uygulamaları ve özellikle yapısal eşitlik modellemesi konusunda son derece iyi çalışmalar yapan, bu alanda yetkin bir akademisyen. Bilgi ve birikimlerini paylaştığı bu kitabı ise bir öncü niteliği taşıyor. Yapısal eşitlik modellemesi konusunda hiç bilgisi olmayan veya başlangıç düzeyinde bilgi sahibi olan araştırmacılar için bu kitabında Şimşek, yalın bir dil kullanarak ve uygulamarla ilgili farklı örnekler sunarak LISREL programında bu uygulamaların nasıl gerçekleştirileceği ile ilgili bilgiler veriyor.

Elbette yapısal eşitlik uygulamaları çok farklı çeşitlerde ve düzeylerde karşımıza çıksa da, bu kitap en azından bir başlangıç niteliğinde Türk araştırmacılar için başvuru kaynağı olmaya aday.

 

Yazar: Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk Şimşek

Yayınevi: Ekinoks Yayınları

RelatedPost