Duyguların nasıl ifade edildiği konusunda cinsiyet farklılıklarının varlığı bilinen bir gerçektir. Örneğin kadınların erkeklere oranla daha abartılı yüz ifadeleri sergilediği, erkeklerin kadınlara oranla kendine güvenlerini gösterici şekilde konuşmayı daha çok tercih ettiği ve daha açık bir beden duruşu sergiledikleri bilinir.

Özellikle duyguların bedensel olarak ifade edilişinde cinsiyet farklılıkları olduğu tezinden yola çıkan Simine Vazire ve arkadaşları, gülümsemenin duygularla olan ilişkisini ve bunun cinsiyet farklılığı gösterip göstermediğini araştırdı. Kadınlarda gülümsemenin güvenilir olma ve sıcaklık gibi duyguların belirtisi olduğunu, erkeklerde ise yüksek kapasite, kendine güven ve stresten uzak olmayla bağlantılı olduğunu savunan araştırmacılar, bir grup erkek ve kadın katılımcıya olumlu ve olumsuz duygu durumu testi yaptırıyor ve daha sonra doğal olarak gülümsemelerini yakalamak amacıyla fotoğraflarını çekiyor.  Araştırmanın sonuçları, kadınların % 76’sının, erkeklerinse sadece % 41’inin gülümsediğini gösteriyor. Buna karşın her iki grup da benzer ölçüde olumlu duygu hissediyor. Gülümseme kadınlarda olumlu duygularla ilişkili çıkarken (örneğin mutlu veya coşkulu hisseden kadınlar gülümserken), erkeklerde benzer bir ilişkiye rastlanmıyor. Yani erkekler için gülümsemek mutlaka iyi hissettikleri, mutlu oldukları anlamına gelmiyor. Araştırmada ortaya çıkan bir diğer sonuç ise gülümsemenin erkeklerde olumsuz duyguların eksikliği anlamına gelmesi. Bir başka deyişle, araştırmacıların hipotezlerini de doğrular biçimde, erkelerde gülümsemenin sakinlik ve kendine güven gibi duygularla ilişkili olduğu bulunuyor.

Bu araştırma ile Vazire ve arkadaşları, duygu ifadelerinde bazı cinsiyet farklılıklarının var olabileceğine dair yeni veriler sunuyor.

 

Detaylar için kaynak:

Vazire, S., Naumann, L.P., Rentfrow, P.J., & Gosling, S.D. (2009). Smiling reflects different emotions in men and women. Behavioral and Brain Sciences, 32(5), 403 -405.

RelatedPost