Beden dilinin özellikle iletişimdeki önemi bilinir. Özellikle beden duruşu, güç ve kendine güven gibi kavramlarla ilişkilidir. Örneğin dik ve düzgün bir duruş genellikle kendimize güvendiğimizin bir işareti sayılır. Peki duruşumuz, sahip olduğumuz rolden ve statüden daha etkili olabilir mi?

Adam Galinsky ve arkadaşları, beden duruşunun mu yoksa sahip olduğumuz rollerin mi davranışlarımızda daha etkili olduğunu araştırıyorlar. Bu amaçla yaptıkları deneysel bir dizi çalışmada, beden duruşunun, düşünce ve davranışlarımıza olan etkisinin, iş yerinde sahip olduğumuz rol/mevkiden daha etkili olduğunu ortaya koyuyorlar. Araştırmacılar özellikle geniş fiziksel duruş ile büzüşmüş ve dik olmayan duruşun davranışlardaki etkilerini inceliyorlar. Sonuçlar, beden duruşlarının güç ile olan yakın ilişkisini ortaya koyuyor. Buna göre iyi bir duruş (açık duruş) sergileyen kişiler, karşı tarafa daha güçlü görünmenin yanında kendileri de güçlü olduklarını hissediyorlar. Asıl ilginç sonuç, katılımcıların rollerinin/mevkilerinin duruşlarından daha etkisiz olması. Yani iyi bir beden duruşunun, güçlü olduğumuzu göstermek için iyi bir titre sahip olmaktan daha önemli olduğu ortaya çıkıyor.

Elbette sahip olduğumuz pek çok özellik güç ile ilişkili olsa da, Galinsky ve arkadaşlarının gerçekleştirdiği bu çalışmalar kişisel ve sosyal birtakım faktörler yanında beden duruşunun etkisinin yadsınamaz önemde olduğunu vurgulaması açısından önemli.

 

Detaylar için kaynak:

Huang, L., Galinsky, A. D., Gruenfeld, D. H. & Guillory, L. E. (2010). Powerful Postures Versus Powerful Roles: Which Is the Proximate Correlate of Thought and Behavior? Psychological Science, 22, 95-102, DOI: 10.1177/0956797610391912.

RelatedPost