Depresyon yaşayan ebeveynlerin çocuklarına nasıl davrandığı ve hangi tutumlar sergilediğine  yönelik çalışmalar incelendiğinde, annelere dair bilgilerin daha çok olduğu, depresyona eğilimli veya depresyon yaşayan babaların çocuklarını nasıl yetiştirdiklerine dair çok fazla bilginin bulunmadığı görülüyor. Yeni bir araştırma, depresyon yaşayan babaların çocuklarına olumsuz davranışlarda bulunabileceğini göstermesi bakımından oldukça ilgi çekici.

Yaklaşık 2000’e yakın 1 yaşındaki çocuğu inceleyen araştırmada Neil Davis ve arkadaşları, depresyon yaşayan babaların çocuklarında depresyon yaşamayan babaların çocuklarına oranla birtakım olumsuz davranışlar buldu. Araştırma kapsamında babaların bir hafta içinde çocuklarıyla olan ilişki ve etkileşimleri, birlikte oyun oynama sıklıkları ve aynı zamanda çocuklara vurup vurmadıkları (şaplak atıp atmadıkları) incelendi.  Sonuçlar, depresyon yaşayan babaların, depresyon yaşamayanlarla karşılaştığında çocuklarına haftalık olarak daha az okuma yaptıklarını (örneğin bir kitap okuma) gösteriyor. Asıl önemlisi, çocuklarına son 1 ayda şaplak atan babaların sayısının, depresyon yaşayan babalar arasında 3 kat fazla olduğu ortaya çıkıyor.

Genel olarak sonuçlar, depresyonun babaların çocuklarına davranış şekillerini olumsuz etkilediğini gösteriyor. Bu çalışma aynı zamanda babaların olası depresyon riski ve yaşantısı bakımından incelenmesinin gereğini ve onlara doğru çocuk yetiştirme tutumları kazandırılmasının önemini vurguluyor.

 

Detaylar için kaynak:

Davis, R. N., Davis, M.M., Freed, G. L., & Clark, S. J.. (2011). Fathers’ Depression Related to Positive and Negative Parenting Behaviors With 1-Year-Old Children. Pediatrics, 127, 781-782.

RelatedPost