Anne ve babanın çocuklarını nasıl yetiştirdiğinin, çocuklarına nasıl davrandıklarının, çocukların kişisel, bilişsel ve sosyal gelişiminde oldukça etkili olduğu bilinir. Peki göçmen ailelerde durum nedir? Göçmen aileler çocuk yetiştirme bakımından içinde yaşadıkları büyük kültürün ailelerinden farklılık gösteriyor olabilir mi?

Almanya’da Birgit Leyendeckera önderliğinde yapılan bir araştırmada Almanya’da yaşayan Türk göçmen ailelerin çocukları (okul öncesi dönem) ve anneleri ile benzer yaştaki Alman çocuklar ve anneleri incelendi. Araştırmacıların amacı, ebeveynlerin çocuk yetiştirme davranışlarının çocukların bilişsel gelişimlerindeki etkilerini anlamaktı. Bu amaçla annelerle görüşmeler yapıldı, günlükler aracılığı ile davranışları belirlendi. Ayrıca çocukların bilişsel gelişimini ölçmek için bir standart gelişim testi uygulandı. Araştırma sonucunda Türk göçmen ailelerin çocuk yetiştirme tutumları Alman ailelerinkilerle karşılaştırıldığında, Alman anne ve babaların çocukları ile daha fazla ikili etkileşime girdikleri, çocuklarına daha fazla okuma yaptıkları, ayrıca daha az katı disiplin uyguladıkları görüldü. Her iki grupta ise göze çarpan sonuç, çocuklarla yakından ilgilenmenin (kitap okuma, iletişim kurma, demokratik tutum sergileme vb.) çocukların bilişsel gelişimine olumlu etki yapması oldu.

Sonuçta bu çalışma ailenin olumlu davranışlarının, çocukların gelişimine katkı yaptığını ve bunun kültürden bağımsız, yani evrensel bir durum olduğunu, ancak aynı zamanda Türk göçmen ailelerin çocukları ile yakından ilgilenmelerini teşvik etmenin önemini ortaya koyuyor. Kısaca göçmen ailelerin çocuklarının bazı gelişimsel süreçlerde riskli gruplardan olduğu sonucu bu araştırmada da ortaya çıkıyor.

 

Detaylar için kaynak:

Leyendeckera, B., Jakel, J., Kademoğlu, S. O., & Yağmurlu, B. (2011). Parenting practices and preschoolers’ cognitive skills in Turkish immigrant and German families. Early Child Development and Care, 181, 1095-1110.

RelatedPost