Araş. Gör. Ezgi Toplu Demirtaş

Ezgi Toplu Demirtaş Ege Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği lisans derecesine sahip. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışıyor ve bu alanda doktora yapıyor. Şu anda University of North Carolina at Greensboro Psikoloji Bölümü’nde misafir araştırmacı olarak bilimsel çalışmalar yapıyor ve flört ilişkisinde şiddet üzerine kültürlerarası karşılaştırmalı bir proje yürütüyor. Flört ilişkisinde şiddet, flört ilişkisinde aldatma, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet oluşumu, kültür, kültüre duyarlı psikolojik danışma ve üniversite öğrencilerinin psikolojik danışma ihtiyaçları ilgi alanları arasında. Bu alanlar üzerine devam eden projeleri ve çalışmaları, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirileri var.

May 052012
 

Aşk hakkında söylenmiş milyonlarca şey bulabilir insan ve hiçbiri doğru veya yanlış, güzel veya çirkin, tam veya eksik değildir. Aşkı güzel yapan da bu herkesin kendiliğince yaşaması, genel geçer olmamasıdır belki. İşte bu yüzden aşkın sınırlarını çizmek, onu tanımlamak zordur: [Devamı için...]

İlişkiler: Sağlıklı, Sağlıksız, Sağlıklı, SAĞLIKSIZ…