İleriye yönelik bellek, gelecek için planlanan bir eylemi zamanı geldiğinde yapmayı hatırlama becerisi olarak tanımlanır. Bu bellek tipi çeşitli aşamalardan oluşur ve bu beceriyi gösterebilen kişiler, önce hangi eylemi yapacağını planlamalı, başka işlerle ilgilendiği sırada yapacağı eylemi zihninde tutabilmeli, sonrasında ise zamanı geldiğinde diğer işlerini bırakıp planladığı eyleme başlayabilmelidir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) yaşayan çocukların organizasyon, planlama, aktiviteleri bitirme ve günlük yaşamın gerektirdiği işleri yapma becerileri yeterince gelişmediği için bu durum ileriye yönelik bellek fonksiyonlarındaki problemleri akla getirir.

Mioni ve arkadaşları, DEHB olan çocukların ileriye yönelik bellek problemlerinin nedenlerini belirleyebilmek için 23 DEHB tanılı ve 24 normal gelişim gösteren ortalama 10 yaşında 47 çocukla bir çalışma yürüttüler. Bu çalışmada çocuklara, çeşitli görevleri içeren bir çizgi film izletilerek ileriye yönelik bellek performansı ölçüldü ve çalışma belleği ile zaman algısını ölçmek için bazı ölçekler kullanıldı.

Araştırmanın sonucunda, DEHB olan çocukların organizasyondan yoksun davranışlarının zamana bağlı ileriye yönelik bellek bozukluklarıyla ilişkili olduğu bulundu. Çalışmada DEHB yaşayan çocukların normal gelişen çocuklara göre özellikle zamanı takip etme ve verilen görevi sürdürme konusunda zorluk yaşadıkları ortaya çıktı. Bu sonuçlardan yola çıkılarak, DEHB olan çocuklarla yapılacak gelişimsel aktivitelerin, verilen görevi sürdürme ve zaman kontrolü gibi bileşenleri içermesinin faydalı olacağı düşünülüyor.

Detaylar için Kaynak

Mioni, G. ve ark. (2016) Time-based prospective memory difficulties in children with ADHD and the role of time perception and working memory, Child Neuropsychology, DOI: 10.1080/09297049.2016.1172561

RelatedPost