Ev işlerinin özellikle kadınlara özgü olduğuna dair toplum temelli çarpıtılmış düşüncenin de etkisiyle kadınların omuzlarında iş yükü arttığı için ilişkide gerginlik ve problemler yaşanabiliyor. Peki, erkeklerin ev işlerine katılımı sadece iş yükünü azaltarak mı ilişkiye katkı sağlıyor?

Almanya’da bir grup araştırmacı tarafından yürütülen bir çalışmada, 1.338 çiftten toplanan veriler ile erkeklerin ev işlerine katılımı ve 1 yıl sonra ölçülen cinsel yaşantıları arasındaki ilişki incelenmiş. Bilgisayar yardımıyla yapılan görüşmeler ve anketler vasıtasıyla cinsel birlikteliklerin sıklığı, her iki eşin cinsel ilişkiden memnuniyeti ve ev işlerinde görev paylaşımı konularında bilgi toplanmış.

Sonuçlara bakıldığında, ortalama 10 yıldır birlikte olan %70’i evli olan çiftlerde, erkeklerin adaletli şekilde ev işlerine katılımının cinsel birlikteliklerdeki sıklık ve doyumu olumlu etkilediği görülmüş. Bu sonuç yorumlanırken, ev işlerinde adaletli görev dağılımının ilişkide bireylerin birbirine duydukları saygının artmasını ve haksızlığa uğramışlık ile öfke duygularının azalmasını sağladığı ve böylece daha tatmin edici bir cinsel yaşamı desteklediği düşünülüyor.

Detaylar için kaynak

Johnson, M. D., Galambos, N. L., Anderson, J. R. (2016). Skip the dishes? Not so fast! Sex and housework revisited. Journal of Family Psychology, 30 (2): 203-226.

RelatedPost