Image courtesy of hyena reality at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of hyena reality at FreeDigitalPhotos.net

Depresyon günümüzün en yaygın ruhsal sorunlarından biri. Fiziksel sağlığı fazlaca etkileyen ve diğer bazı önemli psikolojik rahatsızlıklar için de risk yaratan depresyonun tedavisi çoğunlukla psikoterapi ve ilaçlarla (antidepresanlar) yapılıyor. Ancak depresyonu hem önlemede hem onunla başa çıkmada diğer başka yöntemlerin de etkili olabileceği biliniyor. Bunlardan başta geleni fiziksel egzersiz.

Araştırmacı Mirko Wegner ve ekibi, pek çok araştırma sonucunu inceledikleri çalışmalarında, sporun ve fiziksel aktivitenin nörobiyolojik etkilerini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, spor ve egzersizin, beyinde normalde sadece ilaçlar sayesinde elde edilebilen çeşitli değişimlere yol açtığını ortaya koyuyor. Yani ilaçlar gibi spor ve fiziksel aktivite de beynin serotonini emme kabiliyetini artırıyor. Ayrıca epinefrin hareketini güçlendiriyor ve sinirlerin büyümesi için gerekli etkenlerin salınımını sağlıyor. Böylece beyinde hücre büyümesi gerçekleşiyor.

Çalışmada, spor ve fiziksel aktivitenin ayrıca stres hormonu kortizolun daha az çalışmasını sağladığı ve dolayısıyla yine ilaçların yarattığı etkinin bir benzerini yarattığı sonucu da gözlemlendi. Çalışma bulgularına göre spor ve fiziksel aktivite, kaygı sorunlarındansa depresyonu azaltmada daha etkili.

Spor aktivitelerine düzenli olarak katılmanın depresyon semptomlarını azaltıcı bir etkisi olduğuna dair nörobiyolojik kanıtları ortaya koyan bu araştırma, spor ve egzersizin ilaçlara oranla çok daha az yan etkisinin olduğunu vurguluyarak bu yöntemin sağlıklılığının da altını çiziyor .

Detaylar için kaynak

Mirko Wegner, Ingo Helmich, Sergio Machado, Antonio Nardi, Oscar Arias-Carrion, Henning Budde. (2014). Effects of Exercise on Anxiety and Depression Disorders: Review of Meta- Analyses and Neurobiological Mechanisms. CNS & Neurological Disorders – Drug Targets, 13 (6): 1002 DOI:10.2174/1871527313666140612102841.

RelatedPost