postpartum-woman-baby-300x200Bu zamana kadar anne ve çocuk sağlığı üzerine çalışan pek çok uzman, bebeğin ilk 6 ayı boyunca anne sütü emmesinin önemli bir faktör olduğu noktasında uzlaşıyor. Ancak, ilk birkaç haftada anne sütünde azalma görülmesi çok yaygın ve ilk 6 ay çocuğunu emzirebilen anne sayısı oldukça az. Bu durumla ilgili olarak en sık araştırılan konuların başında prenatal (hamilelik dönemi) ve postpartum (hamilelik sonrası) depresyon geliyor. Bazı araştırmalar, doğumdan sonraki ilk bir ayda annenin depresif semptomlarının fazla olması ile 4. ayda anne sütünün kesilmesinin bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. Başka bir araştırma da hamilelik dönemi ve doğum sonrasındaki 6 ayda yaşanan anksiyete ve depresyonun süt kesilmesine sebep olduğunu gösteriyor.

Bu konuyla ilgili daha belirgin bir sonuca ulaşmak amacıyla Figueiredo ve arkadaşları, hamilelik döneminde ve doğum sonrasında yaşanan depresyon ile annenin sütünün gelmesi ve/veya kesilmesi arasındaki ilişkiyi araştırdı. Bu deney için katılımcılar, hamileliklerinin ilk 3 ayından itibaren gözlem altına alındılar. Sonuç olarak hamilelik döneminde deneyimlenen depresyon ve kaygı seviyesinin, süt kesilmesi ve emzirme süresiyle bağlantılı olduğu bulundu. Özellikle hamileliğin ilk üç ayında annenin deneyimlediği depresyon seviyesinin annenin sütünün hiç gelmemesi veya erken kesilmesiyle ilişkili olduğu görüldü. Benzer şekilde hamileliklerinin son 3 ayında depresyon belirtilerine sahip olan annelerin, emzirme sürelerinin daha kısa olduğu gözlemlendi. Bu bulgulardan yola çıkarak, hamilelik dönemindeki depresyon seviyesi ölçümünün doğum sonrası emzirme dönemiyle ilgili yardım sağlayacak veriler sunabileceği öngörüldü.

Doğum sonrası döneme bakıldığı zaman ise; emzirmeye başlayan annelerin depresif semptomlarının, hamileliklerinin ilk 3 ayına kıyasla önemli ölçüde azaldığı bulundu. Hiç emzirmemiş annelerde bu iki dönemde sahip olunan depresif duygu durumunun eşit olduğu casino pa natet bulgusu da bu sonucu desteklemiş oldu. Depresif durumda azalma sağlayan emzirme süreci incelendiğinde, ilk 3 ay sonunda emzirmeyi bırakan annelerde dahi, doğum sonrasındaki 3 ayda sahip olunan depresyon seviyesinin, doğum anı dahil olmak üzere tüm hamilelik evrelerinden daha düşük olduğu görüldü. Figueiredo ve arkadaşlarının bulduğu bu sonuçlar, emzirme davranışın antidepresan rolü oynarak anneyi postpartum depresyondan koruyan bir özelliği olduğunu ortaya koydu. Bu etkinin olası sebepleri arasında emzirmenin anne ve bebeğin uykularını düzenlemesi, annenin bebeği ile daha güçlü bir duygusal bağlanma yaşaması, ve emzirme davranışın annenin stres ile başa çıkmasını kolaylaştırması gibi psikolojik ve fizyolojik dayanaklar gösterildi.

Bu araştırma, anne ve çocuk sağlığı araştırmalarında hamilelik döneminde yaşanan depresyonun önemli bir ölçüt olduğunu ortaya koyuyor.

Detaylar için kaynak

Figueiredo, B., Canário, C., & Field, T. (2013). Breastfeeding is negatively affected by prenatal depression and reduces postpartum depression. Psychol Med43.

RelatedPost