Birinin duygusunu sözel olarak verdiği mesajlardan anlayabiliyor, ancak daha sıklıkla kişinin mimik ve davranışlarına bakarak bu duyguyu görmeye çalışıyoruz. Yüz ifadesi, duyguların anlaşılması için önemli bir işleve sahip. Peki yüzün hangi kesimleri hangi duygu ifadeleri ile daha çok ilişkili? Acaba duyguları yaşarken yüzümüzün sol tarafı mı yoksa sağ tarafı mı daha aktif?

Araştırmacılar Blackburn ve Schirillo, bu sorulara yanıt aramak için gerçekleştirdikleri çalışmada, yüzün sol veya sağ tarafının diğerinden daha olumlu algılanıp algılanmadığını inceledi. Katılımcılara, sağ ve sol taraftan çekilmiş yüz fotoğrafları gösterildi ve bunların sol ve sağ taraflarının ne kadar hoş/cana yakın göründüğünü söylemeleri istendi. Bu kişilerin göz bebeklerinin byüklüğü de ölçüldü çünkü hoşa giden bir şey algıladığımızda göz bebeklerimizin büyüdüğü biliniyor.

Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların daha çok sol taraftan görünen yüz fotoğraflarını seçmeye eğilim gösterdileri ortaya çıktı. Fotoğrafta gördükleri hem kadın hem erkek yüzlerinin sol tarafını estetik açıdan daha hoş olarak nitelendirdiler. Bu durum, göz bebeklerinin büyümesiyle de desteklendi. Yani hoşumuza giden, olumlu bulduğumuz şeyleri izlerken göz bebeklerimiz büyüyor.

Araştırmacılar, yüzün sol tarafının duygusal olarak daha çok şey ifade ettiğini, dışarıdan bakan kişilerin de bunu hoşa giden bir şey ve cana yakınlık olarak algıladığını söylüyor.

Detaylar için kaynak

Blackburn, K. & Schirillo, J (2012) Emotive hemispheric differences measured in real-life portraits using pupil diameter and subjective aesthetic preferences. Experimental Brain Research, DOI: 10.1007/s00221-012-3091-y