Kırmızı, renkler arasında anlamı en belirgin olarak kullanılandır. Tehdit, tehlike, kızgınlık, uyarı ve dikkat çekmek anlamında kullanıldığı gibi, aynı zamanda cinsellik ve romantizm için de kırmızı kullanılır. Tehlike anlamında kullanılan kırmızı, insanlarda kaçma, sakınma; romantizm anlamında kullanılan kırmızı ise yaklaşma, yanaşma davranışlarıını tetikliyor.  Kırmızıya bu farklı anlamları veren ise kullanıldığı ortam.  Yeni bir araştırma ise insanların kırmızıyı ilişkilendirdikleri durumlar ile bunların kaçma/yanaşma davranışlarına etkisini ortaya koyuyor.

Brian Meier ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada, romantizm ve başarı ile ilişkilendirilmiş iki grup seçiliyor ve çalışmanın sonunda bu konularla ilgili koridorun sonunda biriyle görüşme yapacakları söyleniyor.  Her katılımcıya mavi veya kırmızı kazak giyen karşı cinsten birinin fotoğrafı gösteriliyor. Daha sonra görüşme için koridorun sonuna doğru gitmeleri söyleniyor ve yaklaşık 21 metre uzunluğundaki koridordaki yürüme hızları fark ettirilmeden ölçülüyor.

Araştırma sonuçlarına göre kırmızı, bulunduğu ortama bağlı olarak farklı etkiler yaratıyor. Romantizm/flörtle ilgili sohbet yapacakları söylenen kişiye doğru giderken yürüme hızının arttığı; zeka ile ilgili sohbet edileceği söylenen başarı grubuna doğru yürürken hızın azaldığı ortaya çıkıyor. Araştırmacılar bu durumu açıklarken, romantizm ile ilişkili olarak algılanan kırmızının “karşı cinse yaklaşma” anlamına geldiğini ve dolayısıyla yürüme hızını artırdığını vurguluyor.

Bu çalışma, renk, durum ve psikolojik etkilerin birbiriyle etkileşimine bir yenisini daha ekliyor.

Detaylar için kaynak

Meier, B. P. Et al. (2012). Color in context: Psychological context moderates the influence of red on approach- and avoidance-motivated behavior.

RelatedPost